IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 15 grudnia

Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 15 grudnia

Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 15 grudnia

Serdecznie zapraszamy, na  ostatnie w tym roku, spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska, organizowane we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Termin: 15 grudnia (drugi czwartek miesiąca), od godz. 16,00 do godz.18.00

Członkowie IIA Polska uzyskują godziny CPE.

Miejsce spotkania: Sala klubu uniwersyteckiego na parterze gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu

Tematy Spotkania :

”Tarcza antykryzysowa – szanse i zagrożenia” godz.16.00 do 17.45.

Temat przedstawi Bartosz Piotr Kotecki ,CGAP, wicedyrektor DWUP, nadzorujący realizację tarczy w województwie dolnośląskim  w praktyce od początku wprowadzenia w życie.

Sprawy organizacyjne, zakończenie roku oraz perspektywa działania na rok 2023  -

Koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska Ryszard Andrzej Juszczyk CGAP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail r.juszczyk@iia.org.pl do dnia 13 grudnia br., do godz.15.00. Członków  IIA Polska uprzejmie prosimy o podanie w potwierdzeniu udziału w spotkaniu numeru członkowskiego.

ZAPRASZAMY!!

Koordynator: Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska –Ryszard Andrzej Juszczyk, CGAP

Zastępca Koordynatora Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska-Tomasz Jankowski

 

Krótka prezentacja Pana Bartosza Piotra Koteckiego:

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych studia magisterskie, kierunek: Politologia, Specjalizacja: marketing polityczny;

STUDIA PODYPLOMOWE I UPRAWNIENIA: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Informatyki, Zarządzania  , Kierunek: Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji;

CGAP – Certified Government Auditing Professional;

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Wydział Informatyki, Zarządzania i Finansów: Audyt wewnętrzny w administracji i  przedsiębiorstwach

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Kierunek: Zarządzanie i  rozliczanie projektów w ramach dotacji unijnych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (od roku 2007)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wicedyrektor;

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący obowiązki Dyrektora jednostki;

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wewnętrznym;

Komitet Monitorujący PO WER, Członek Grupy roboczej ds. efektywności POWER;

Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020, Obserwator / Stały zastępca /Członek;

Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020, Członek Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji;

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Przewodniczący Grupy roboczej ds.

analizy ryzyka nadużyć finansowych w DWUP.

 

Nazwa użytkownika