IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie otwarte Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 9 marca 2017 r.

Spotkanie otwarte Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 9 marca 2017 r.

Spotkanie otwarte Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 9 marca 2017 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

zapraszam na spotkanie  otwarte Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska organizowane  przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim  w dniu  9.03.2017 (czwartek)

Miejsce spotkania:  Sala klubu uniwersyteckiego, na parterze  w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu  (wejście przy kościele)  

Godzina rozpoczęcia: 16.15

Czas trwania: około 2 godzin

Temat spotkania:

Wartość Programów Zapewnienia i Doskonalenia Jakości

Prelegent: dr Piotr Bednarek – Adiunkt w Katedrze Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu UE we Wrocławiu, wykładowca, wykonawca kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, autor wielu publikacji naukowych poświęconych controllingowi, systemom kontroli zarządczej, w tym pomiarowi wyników oraz ocenie funkcjonowania audytu wewnętrznego, autor książki Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych.

W celach organizacyjnych  proszę o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w spotkaniu przed dniem 8.03.2017 r. poprzez kontakt mailowy: r.pradela@iia.org.pl

Uczestnicy spotkania otrzymają Certyfikaty  Ciągłego Doskonalenia Zawodowego (CPE), wystawione przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

 

Renata Pradela – Koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika