IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Webinarium Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 20 maja br.

Webinarium Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 20 maja br.

Webinarium Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 20 maja br.

Serdecznie zapraszamy na otwarte, bezpłatne webinarium Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Termin: 20 maja 2022 (piątek) od godz. 16,00 do godz. 17,30

Temat: Co audytor powinien wiedzieć o cyberbezpieczeństwie?

 

Prelegent: Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, ACO, AESGO, QAVal.,  ISO22301 LA, ISO27001 LA, ISO20000 LA. W latach 2012-2020 Dyrektor GRC w Wolters Kluwer Sp. z o.o. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Przez 4 lata członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie GRC, ESG, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer Polska systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Co-founder Antifragility Institute z siedzibą w Chicago.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w terminie do 19 maja 2022 roku, do godz. 15,00  poprzez kontakt mailowy: r.pradela@iia.org.pl

Potwierdzenie uczestnictwa oraz link i dane dostępowe zostaną przesłane zainteresowanym osobom mailem.

Dla członków IIA Polska udział w webinarium będzie premiowany godzinami CPE.

 

Z pozdrowieniami

Renata Pradela - Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Małgorzata Krystek - Zastępca Koordynatora Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Nazwa użytkownika