IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Kujawsko-Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Po spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Po spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Po spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu otwartym, które odbyło się 24 listopada 2021 r.  i ciepłe przyjęcie mojego wykładu „Kaizen i Lean Management jako metody poprawy efektywności audytu wewnętrznego i kontroli". Poruszone zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie i zainicjowały dyskusję, co stanowi niewątpliwą wartość dodaną spotkania.

Osobne podziękowania składam partnerowi tego wydarzenia – Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu za wsparcie i nieocenioną pomoc organizacyjną.

Robert Gołdecki, CGAP, ISO 22301, 9001

Koordynator Kujawsko-Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika