IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Kujawsko-Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Kujawsko-Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Kujawsko-Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Kujawsko-Pomorskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska powstało z inicjatywy Magdaleny Wasiołek w Bydgoszczy. Do 2019 r. regularne spotkania członków i sympatyków odbywały się w ramach Kujawsko-Pomorskiego Koła IIA Polska w organizacji. W roku 2019 uchwałą Zarządu IIA Polska zostało formalnie powołane Kujawsko-Pomorskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Przez cały ten czas koło aktywnie działa organizując spotkania stacjonarne, webinary, warsztaty oraz wykłady. Ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi z regionu kujawsko-pomorskiego: Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem WSB Merito w Toruniu.

Organizacją pracy Koła zajmuje się działający społecznie koordynator i jego zastępca. Bezpłatne spotkania organizowane są co najmniej raz na kwartał. Celem spotkań jest wspieranie ustawicznego doskonalenia kwalifikacji w zawodzie audytora wewnętrznego. Do dzielenia się wiedzą zapraszamy prelegentów-praktyków z urzędów, uczelni wyższych, instytucji i firm. Spotkania mają charakter otwarty, mile widziani są na nich zarówno członkowie Instytutu, jak i sympatycy.  Za uczestnictwo przyznawane są punkty CPE.

Koordynatorem Koła jest Robert Gołdecki, email: r.goldecki@iia.org.pl telefon 607150396
Zastępcą Koordynatora jest Teresa Tomczuk

 

Robert Gołdecki

Członek Komisji Certyfikacyjnej IIA Polska.

Master of Public Administration (MPA). Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP) z wieloletnią praktyką  w realizacji zadań zapewniających i doradczych, budowaniu oraz kierowaniu funkcją audytu i kontroli wewnętrznej instytucjonalnej.
Absolwent kierunków: Finanse i Rachunkowość i Finanse i Bankowość Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu (wcześniej WSB w Toruniu) oraz studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego i kontroli, administracji samorządowej, zarządzania oświatą.  Absolwent Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej na kierunku Informatyka o specjalności Systemy Zarządzania. Lider Cyfrowej Transformacji Administracji Publicznej. Audytor ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001. Certyfikat CCPF z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej. Wykładowca akademicki – docent WSG.

 

 

 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie