Po spotkaniu

Po spotkaniu

Wyrażamy serdeczne podziękowanie  wszystkim prelegentom:

Paniom: Katarzynie Lenczyk - Woronieckiej, Annie Królak, Ewie Duda, Elżbiecie Solskiej - Kuchciak oraz Panom: Karolowi Kwiatkowskiemu, Krzysztofowi Chmurkowskiemu, za przygotowanie, wygłoszenie i poprowadzenie wspaniałych wykładów na spotkaniu szkoleniowym Koła Jednostek Sektora Administracji Publicznej oraz Śląskiego Koła Regionalnego, które odbyło się dnia 09 grudnia 2019 r. w UM Dąbrowa Górnicza.

Elżbieta Paliga, Robert Lipka, Jolanta Sałęga, Bożena Stoma.

Koordynatorzy Kół.

Nazwa użytkownika