IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska

Śląskie Koło Regionalne IIA Polska

Śląskie Koło Regionalne IIA Polska

Śląskie Koło Regionalne zostało powołane w 2007 r. Funkcję Koordynatora Koła pełni Robert Lipka - audytor wewnętrzny w Zespole audytorów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. W 2010 r. nazwa Koła została przekształcona z Katowickiego na Śląskie Koło IIA Polska. W dotychczasowej działalności Koło organizowało, bądź współorganizowało szereg spotkań, warsztatów i konferencji dotyczących różnorodnych zagadnień będących przedmiotem działalności audytu wewnętrznego. Członkowie IIA Polska zrzeszeni w Śląskim Kole IIA Polska aktywnie uczestniczą w tych wydarzeniach, również w charakterze prelegentów. Dzięki realizacji wspomnianych inicjatyw, służących wymianie wiedzy i doświadczeń środowiska audytorów wewnętrznych, członkowie Śląskiego Koła biorą udział w realizacji statutowych celów Instytutów Audytorów Wewnętrznych IIA Polska na szczeblu regionalnym.

Kontakt: r.lipka@iia.org.pl 


SPOTKANIA ŚLĄSKIEGO KR IIA POLSKA

 

Spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 29 października 2015 r.

Zapraszam kolejne jesienne spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Dębowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro – wejście od ul. Ligonia). 

Spotkanie poświęcone zostanie wprowadzeniu do zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji w świetle normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 27005 oraz ostatnim zmianom w normach ISO 9001 i 27000. Prelekcję poprowadzi Pan Jarosław Mirowski– projektant systemów IT dla zarządzania oraz oprogramowania dla szpitali i farmacji, audytor wewnętrzny systemów jakości ISO 9001, konsultant systemów ISO 27 000 i AQAP, wykładowca i współautor raportów porównawczych dotyczących obszaru służby zdrowia, uczestnik szeregu projektów badawczo-rozwojowych, posiadacz certyfikatów APMG z zakresu zarządzania programami MSP, zarządzania projektami PRINCE2, zarządzania ryzykiem MoR. 

Szczegółowe informacje o Prelegencie.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w Sali Dębowej proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Śląskiego Koła IIA do dnia 28 października 2015 r. na adres mailowy robert_lipka@interia.pl (decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Do zobaczenia!
Robert Lipka
Koordynator Śląskiego Koła IIA Polska

 


Spotkanie Śląskiego KR IIA Polska – 11.06.2015 r.

Zapraszam na spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 11 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali BŁękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro – wejście od ul. Ligonia).

Na spotkaniu Prelegenci - przedstawiciele Ernst & Young przedstawią szkolenie pn. „Problem nadużyć i korupcji w firmach w wybranych regionach Polski”. Na spotkaniu zostaną omówione wyniki badania przeprowadzonego m.in. na Śląsku na zlecenie Ernst & Young przez pracownię Millward Brown.

Szkolenie poprowadzą Panowie Jarosław Grzegorz - Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young w Warszawie oraz Rafał Rydzak - Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young w Katowicach.

Szczegółowe informacje o Prelegentach i szkoleniu – w załączeniu.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Koła do dnia 10 czerwca 2015 r. na adres robert_lipka@interia.pl

Do zobaczenia!

Robert Lipka

Koordynator Śląskiego Koła IIA Polska

 


Spotkanie otwarte Śląskiego KR IIA Polska - 31.03.2015 r.

Zapraszam na spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 31 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro – wejście od ul. Ligonia).
 

Prelekcję pn. „Wnioskowanie statystyczne - narzędzie użyteczne, lecz rzadko używane w audycie wewnętrznym. (Dlaczego tak jest oraz po co i jak sprawić, by móc stosować je częściej)” przedstawi Pan Ryszard Nowak - współautor systemów wspomagających audyt i zarządzanie ryzykiem, autor kursów i podręczników użytkownika systemów dotyczących ww. zagadnień.

Szczegółowa agenda spotkania oraz notka informacyjna o Prelegencie - w załączeniu.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Śląskiego Koła IIA do dnia 30 marca 2015 r. na adres mailowy robert_lipka@interia.pl

Do zobaczenia!

Robert Lipka
Koordynator Śląskiego Koła IIA Polska

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie