IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska

Śląskie Koło Regionalne IIA Polska

Śląskie Koło Regionalne IIA Polska

Śląskie Koło Regionalne zostało powołane w 2007 r. Funkcję Koordynatora Koła pełni Robert Lipka - audytor wewnętrzny w Zespole audytorów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. W 2010 r. nazwa Koła została przekształcona z Katowickiego na Śląskie Koło IIA Polska. W dotychczasowej działalności Koło organizowało, bądź współorganizowało szereg spotkań, warsztatów i konferencji dotyczących różnorodnych zagadnień będących przedmiotem działalności audytu wewnętrznego. Członkowie IIA Polska zrzeszeni w Śląskim Kole IIA Polska aktywnie uczestniczą w tych wydarzeniach, również w charakterze prelegentów. Dzięki realizacji wspomnianych inicjatyw, służących wymianie wiedzy i doświadczeń środowiska audytorów wewnętrznych, członkowie Śląskiego Koła biorą udział w realizacji statutowych celów Instytutów Audytorów Wewnętrznych IIA Polska na szczeblu regionalnym.

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła IIA Polska.

Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Audytor wewnętrzny (Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1741/2005). Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego CGAP. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, kierunek Żandarmeria Wojskowa, specjalność śledczo-dochodzeniowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania projektami oraz cyberbezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wieloletni pracownik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Członek Grupy Roboczej Ministerstwa Finansów ds. opracowania szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2007 r. Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Kontakt: r.lipka@iia.org.pl 

robert_lipka.jpg


 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie