IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie szkoleniowe nt.: „Organizacja i metodyka pracy audytora wewnętrznego – wymiana doświadczeń" - 09 grudnia 2019 r.

Spotkanie szkoleniowe nt.: „Organizacja i metodyka pracy audytora wewnętrznego – wymiana doświadczeń" - 09 grudnia 2019 r.

Spotkanie szkoleniowe nt.: „Organizacja i metodyka pracy audytora wewnętrznego – wymiana doświadczeń" - 09 grudnia 2019 r.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wraz z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (Koło  Audytorów Jednostek Administracji Publicznej IIA Polska oraz Śląskie Koło Regionalne IIA Polska) organizują dnia 09.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej spotkanie szkoleniowe nt.:  „Organizacja i metodyka pracy audytora wewnętrznego – wymiana doświadczeń". 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Do spotkania w charakterze prelegentów zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, administracji rządowej i samorządowej.
Spotkanie rozpoczyna się od godziny 9.00 do godziny 15.00. Agenda spotkania: Link

Prosimy o potwierdzenie do dnia 05.12.2019 r.  udziału w spotkaniu na adres Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w UM Dąbrowa Górnicza: epaliga@dabrowa-gornicza.pl
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt do koordynatorów spotkania szkoleniowego:
Pani Elżbieta Paliga – Koordynator Koła Audytorów Jednostek Administracji Publicznej  IIA Polska, Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej  – tel.: +48 (32) 295-96-67 oraz Pan Robert Lipka – Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska, Dyrektor Wydziału Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – tel. +48 (32) 77-40-737.

 

  W imieniu Kół serdecznie zapraszamy :

Elżbieta Paliga, Bożena Stoma, Robert Lipka, Jolanta Sałęga

Nazwa użytkownika