IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 9 czerwca 2016r.

Spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 9 czerwca 2016r.

Spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 9 czerwca 2016r.

Zapraszam na spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 9 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46(I piętro – wejście od ul. Ligonia). 

Program spotkania:

16.00 – 17.20 – Obowiązki Administratora Danych Osobowych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Tomasz Idczak, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, 

17.30 – 18.30 – Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – Adam Mizerski, Prezes ISACA Katowice Chapter.

Informacja o Panu Adamie Mizerskim - Link

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Koła do dnia 8 czerwca 2016 r. na adres robert_lipka@interia.pl

Do zobaczenia!

Nazwa użytkownika