IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 czerwca 2022 r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 czerwca 2022 r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 czerwca 2022 r.

Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro).

Tematem przewodnim spotkania będą praktyczne aspekty wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Poruszone zostaną kwestie związane z regulacją ochrony sygnalistów w polskim ustawodawstwie oraz omówiony zostanie przykład wewnętrznej procedury - Regulamin przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Prelekcję przedstawi Piotr Komenda - audytor wewnętrzny w Departamencie Audytu i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Koordynator ds. komunikacji ze Zgłaszającymi w Urzędzie, CGAP, audytor ISO 9001 i 27001, wieloletni pracownik Urzędu związany z koordynacją zarządzania ryzykiem i zintegrowanego systemu zarządzania. Prywatnie darter, akwarysta i miłośnik muzyki reggae.

Członkowie IIA Polska otrzymają CPE na podany na liście obecności adres e-mail.

Dla celów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Koła do dnia 27 czerwca (poniedziałek) na adres mailowy r.lipka@iia.org.pl.

Zapraszamy!

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska
Jolanta Sałęga - Zastępca Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika