IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 października 2022 r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 października 2022 r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 października 2022 r.

Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 16.00 w Sali Szarej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro).

Tematem przewodnim spotkania będzie zagadnienie umiejscowienia funkcji audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych, charakteru wzajemnych relacji oraz zaletom i wadom łączenia organizacyjnego obu funkcji.

Powyższą tematykę przedstawi Karina Węgrecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (1924/2005), członek IIA Polska. Swoją przygodę z audytem rozpoczęła w 2005 r. pracując w podmiocie leczniczym, gdzie przed powołaniem na funkcję audytora wdrażała system ochrony danych osobowych. W latach 2007-2019 audytor w Publicznych Służbach Zatrudnienia, od grudnia 2020 r. nadzoruje i koordynuje pracę komórek audytu i kontroli.

Członkowie IIA Polska otrzymają certyfikaty CPE na podany na liście obecności adres e-mail.

Dla celów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Koła do dnia 27 października (czwartek) na adres mailowy r.lipka@iia.org.pl.

Zapraszamy!

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska
Jolanta Sałęga - Zastępca Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika