IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 26 kwietnia 2023r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 26 kwietnia 2023r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 26 kwietnia 2023r.

Zapraszamy Członków i Sympatyków Śląskiego Koła IIA Polska na spotkanie w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 16.30 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro).

Tematem spotkania będzie zagadnienie mediacji sądowej jako dobrowolnej i poufnej metody rozwiązywania konfliktów. Poza kwestią instytucji mediacji przyjrzymy się zjawisku konfliktu i sposobom jego rozwiązywania. Spotkanie poprowadzi Aneta Marczak-Cywińska - dyplomowany mediator wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Prowadzi kancelarię mediacyjną w Tychach.

Członkowie IIA Polska otrzymają certyfikaty CPE na podany na liście obecności adres e-mail.

Dla celów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Koła do dnia 25 kwietnia (wtorek) na adres mailowy r.lipka@iia.org.pl.

Do zobaczenia!

 

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Jolanta Sałęga - Zastępca Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Po

Nazwa użytkownika