IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 września 2018 r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 września 2018 r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 28 września 2018 r.

Śląskie Koło Regionalne IIA Polska organizuje we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego spotkanie szkoleniowe w dniu 28 września 2018 r. (piątek) w godz. 9.30 - 16.30 w Sali Kolumnowej w gmachu Urzędu przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Tematem przewodnim spotkania będzie zagadnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w miejscu pracy. Szczegółowe informacje o spotkaniu zawarte zostały w załączonej agendzie spotkania. Po części szkoleniowej poruszone zostaną sprawy organizacyjne Koła.

Agenda: Link

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w spotkaniu członków Koła istnieje możliwość wpisu do dnia 21 września br. na listę rezerwową - na adres r.lipka@iia.org.pl

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska
Jolanta Sałęga - Zastępca Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika