IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 21 maja 2019 r.

Spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 21 maja 2019 r.

Spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 21 maja 2019 r.

Śląskie Koło Regionalne IIA Polska organizuje we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym Wydziałem Zamiejscowym w Katowicach oraz Wydziałem Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego spotkanie szkoleniowe w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Kolumnowej w gmachu Urzędu przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Przedmiotem spotkania będzie tematyka psychologii zachowań społecznych, w szczególności zachowań etycznych w miejscu pracy. Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia problemu mobbingu, dyskryminacji i innych nieetycznych praktyk w organizacji, sposobów przeciwdziałania ww. zjawiskom, komunikacji wewnętrznej, relacjom z tzw. trudnym klientem i problematyce konfliktów w procesie realizacji audytu wewnętrznego, audytu etyki, psychologicznych aspektów zawodu audytora wewnętrznego.

Ważnym elementem spotkania będzie anonimowe badanie ankietowe, którego celem będzie m.in. określenie nasilenia stresu związanego z pracą audytorów wewnętrznych.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17 maja 2019 r. (piątek) na adres mailowy r.lipka@iia.org.pl

Zapraszamy!

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska
Jolanta Sałęga - Zastępca Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika