IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 24 października 2019r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 24 października 2019r.

Spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska - 24 października 2019r.

Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Koła IIA Polska w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro – uwaga: wejście od ul. Jagiellońskiej).

Przedmiotem spotkania będzie zagadnienie naruszeń dyscypliny finansów publicznych – poprawnego formułowania zawiadomień o naruszeniu oraz kwestie najczęściej sygnalizowanych w zawiadomieniach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Prelekcję przedstawi Tomasz Szota – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, CGAP.

Członkowie IIA Polska otrzymają certyfikaty CPE na podany na liście obecności adres e-mail.

Proszę o potwierdzenie – do dnia 23 października 2019 r. - udziału w spotkaniu Koła na adres mailowy r.lipka@iia.org.pl lub robert_lipka@interia.pl.

Zapraszamy!

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska
Jolanta Sałęga - Zastępca Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

 

Nazwa użytkownika