IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Śląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Świąteczne spotkanie Branżowego Koła Jednostek Administracji Publicznej oraz Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 21 grudnia 2018 r.

Świąteczne spotkanie Branżowego Koła Jednostek Administracji Publicznej oraz Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 21 grudnia 2018 r.

Świąteczne spotkanie Branżowego Koła Jednostek Administracji Publicznej oraz Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 21 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska na świąteczne spotkanie Śląskiego Koła Regionalnego oraz Branżowego Koła Jednostek Administracji Publicznej IIA Polska.

Spotkanie ma charakter zamknięty – dla członków IIA Polska.

Temat: ,,Audyt wewnętrzny KRI z elementami RODO - wymiana doświadczeń".

Czas i miejsce: 21 grudnia 2018 r., godz. 16.00, sala zarezerwowana w Jazz Club Hipnoza, plac Sejmu Śląskiego 2, 44-100 Katowice.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz inne kwestie organizacyjne proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 19 grudnia 2018 r. na adres mailowy: r.lipka@iia.org.pl 

 

Serdecznie zapraszamy

Koordynatorzy Kół:

Elżbieta Paliga - Koło Jednostek Administracji Publicznej IIA Polska

Robert Lipka - Śląskie Koło Regionalne

 

Z-cy Kół:

Bożena Stoma - Koło Jednostek Administracji Publicznej IIA Polska

Jolanta Sałęga - Śląskie Koło Regionalne

Nazwa użytkownika