IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska | Podsumowanie szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Podsumowanie szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Podsumowanie szkolenia z zakresu zamówień publicznych

16 grudnia 2016 roku zainaugurowało swoją działalność Warmińsko – Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska. Dzięki środkom Stowarzyszenia członkowie i sympatycy koła mogli wziąć tego dnia udział w całodziennym szkoleniu z zakresu zamówień publicznych. Sala została udostępniona przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. W wydarzeniu wzięło udział 26 osób.

Pan Ryszard Sołowiej (trener), w sposób przystępny oraz interesujący zwrócić uwagę na najistotniejsze zmiany w przepisach, na których bazują audytorzy i kontrolerzy sektora publicznego. Trener zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia, które potencjalnie mogą się wiązać z dużym ryzykiem w trakcie przygotowywania oraz udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy wyrazili duże uznanie dla wiedzy i doświadczenia wykładowcy oraz potwierdzili dużą wartość dodaną szkolenia.  

Nazwa użytkownika