IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska

Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska

Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KOŁA REGIONALNEGO IIA POLSKA

W dniu 19 września 2016 r. uchwałą Zarządu IIA Polska zostało powołane Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska.

Koordynatorem Koła jest Marcin DUBLASZEWSKI, email: m.dublaszewski@iia.org.pl, telefon 501582886

Zastępcą koordynatora jest Joanna ŁUGOWSKA, email: j.lugowska@iia.org.pl

 

Spotkania odbywają się najczęściej w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, mogą w nich uczestniczyć także sympatycy Koła (nie będący członkami IIA).

Naszymi członkami są audytorzy oraz kontrolerzy z administracji publicznej (zarówno z samorządu, jak i z administracji rządowej) oraz z sektora prywatnego. Członkostwo w IIA, jak również udział w spotkaniach Koła nie jest wyłącznie dla audytorów i kontrolerów. Serdecznie zapraszamy także osoby zainteresowane audytem oraz studentów!

 


 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie