IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska

Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska

Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska

19 września 2016 r. uchwałą Zarządu IIA Polska zostało powołane Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska.

Spotkania odbywają się najczęściej w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, mogą w nich uczestniczyć także sympatycy Koła (nie będący członkami IIA).

Naszymi członkami są audytorzy oraz kontrolerzy z administracji publicznej (zarówno z samorządu, jak i z administracji rządowej) oraz z sektora prywatnego. Członkostwo w IIA, jak również udział w spotkaniach Koła nie jest wyłącznie dla audytorów i kontrolerów. Serdecznie zapraszamy także osoby zainteresowane audytem oraz studentów!

Koordynatorem Koła jest Marcin DUBLASZEWSKI

Zastępcą koordynatora jest Kamila MOGUT, email: k.mogut@iia.org.pl

Marcin Dublaszewski - audytor wewnętrzny mający doświadczenie zarówno w sektorze rządowym jak i samorządowym. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP oraz Ministra Finansów (nr 867/2004), urzędnik mianowany Służby Cywilnej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Autor kilku publikacji z zakresu audytu wewnętrznego,  zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce. Jako audytor wewnętrzny zrealizował wiele zadań z zakresu oceny i doradztwa procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej.

Uprawniony walidator komórek audytu wewnętrznego zgodnie z metodologia IIA. Koordynator wielu ocen komórek audytu wewnętrznego w obszarze administracji publicznej.

Audytor wewnętrzny od 2003 roku. Posiadacz międzynarodowych oraz krajowych kwalifikacji z tego zakresu (CIA, CGAP, Certyfikat Ministra Finansów). Audytem wewnętrznym zajmuje się zawodowo – jako podmiot zewnętrzny świadczący usługi dla administracji publicznej. Z pasją podchodzi do zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, dzięki czemu nie tylko przekazuje wiedzę, ale i zapał niezbędny do budowania tych funkcji w firmie czy urzędzie.

Koordynator Koła IIA w Olsztynie od jego powstania. Wcześniej członek Komisji Rewizyjnej IIA Polska.

Kontakt: m.dublaszewski@iia.org.pl, telefon 501582886

 

mdublaszewski_1.png

 


 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie