IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska | Spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Regionalnego Koła IIA Polska - 10 marca 2021 r.

Spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Regionalnego Koła IIA Polska - 10 marca 2021 r.

Spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Regionalnego Koła IIA Polska - 10 marca 2021 r.

10 marca w godz. 10.00 - 15.00 odbędzie się spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Regionalnego Koła IIA Polska.

Pani Agnieszka Madej przybliży nam temat Monitorowanie zgodności z RODO – wybrane zagadnienia.

W ramach szkolenia omówi następujące zagadnienia:

Audytor wewnętrzny i inspektor ochrony danych w jednej organizacji – dwie funkcje jeden cel

Procesy operacyjne a system ochrony danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych –  zakres sprawdzenia

Zgłoszenia prosimy przekazywać na adres j.lugowska@iia.org.pl w terminie do 5 marca. Forma zdalna. Ilość miejsc ograniczona z uwagi na formę spotkania. Pierwszeństwo do zakwalifikowania się na spotkanie mają  członkowie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego oraz osoby zaangażowane w jego działalność. Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają link umożliwiający logowanie dnia 8 marca.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zachęcamy do zgłaszania się na spotkanie oraz uczestnictwa z włączoną kamerą internetową :)

Marcin Dublaszewski - Koordynator Warmińsko - Mazurskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Joanna Ługowska - Zastępca Koordynatora Warmińsko - Mazurskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Nazwa użytkownika