IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska | Spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 24 kwietnia br.

Spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 24 kwietnia br.

Spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 24 kwietnia br.

Członków i sympatyków Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska zapraszamy na II spotkanie planowane na 24 kwietnia w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali 203 Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Marcin Dublaszewski - koordynator koła, przedstawi temat Etyka w wykonywaniu audytu - wyzwania obecne.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu mailowo: j.lugowska@iia.org.pl w terminie do 16 kwietnia 2019 r.  Zachęcamy do uczestnictwa.

Joanna Ługowska

Zastępca Koordynatora Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika