IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Konferencja „Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego” - Poznań 2019

Konferencja „Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego” - Poznań 2019

Konferencja „Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego” - Poznań 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej pt. „Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego”

organizowanej przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Konferencja odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,  Al. Niepodległości 10, Gmach Główny, sala 111A, w godzinach od 9.00 do 15.30.

Konferencję dedykujemy do:

  • przedstawicieli instytucji zajmujących się audytem, kontrolą i nadzorem korporacyjnym, członków i sympatyków IIA,
  •  pracowników, studentów i słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wystąpienia dotyczące współcześnie pojawiających się problemów, z jakimi musi mierzyć się audyt wewnętrzny.

Celem Konferencji jest także promocja zawodu audytora wewnętrznego oraz studiów podyplomowych pt. „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nad którymi patronat merytoryczny sprawuje od tego roku IIA Polska. 

Podczas konferencji obchodzić będziemy także jubileusz 10-lecia Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz realizacji 10-ciu edycji studiów podyplomowych "Audyt wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych".

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Dla Członków IIA Polska udział w Konferencji będzie dodatkowo premiowany 5 punktami CPE, w tym 2 punktami za etykę.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres biura IIA Polska: office@iia.org.pl 

Program konferencji: Link

 

Nazwa użytkownika