IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska

Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska

Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska

Wielkopolskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska z inicjatywy Moniki Jankowskiej powstało w Poznaniu w 2009 r. Organizacją pracy koła zajmuje się działający społecznie koordynator i jego zastępca. Bezpłatne spotkania organizowane są kwartalnie i mają formę wykładów oraz warsztatów. Celem spotkań jest wspieranie ustawicznego doskonalenia kwalifikacji w zawodzie audytora. Do dzielenia się wiedzą zapraszamy prelegentów-praktyków z urzędów, uczelni wyższych, instytucji i firm. Spotkania mają charakter otwarty, mile widziani są na nich zarówno członkowie Instytutu, jak i sympatycy.  Za uczestnictwo przyznawane są punkty CPE.

Informacja o spotkaniach dostępna jest na FB link i stronie Instytutu w zakładce kalendarium Link

Koordynatorem Koła jest Monika Rożek, email: m.rozek@iia.org.pl, telefon 664614221
Zastępcą koordynatora jest Monika Jankowska, email: poznan.audyt@gmail.com,  telefon 501005688

Zapraszamy do kontaktu!

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie