IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie otwarte Wielkopolskiego KR IIA Polska w Poznaniu - 14 grudnia 2016 r.

Spotkanie otwarte Wielkopolskiego KR IIA Polska w Poznaniu - 14 grudnia 2016 r.

Spotkanie otwarte Wielkopolskiego KR IIA Polska w Poznaniu - 14 grudnia 2016 r.

Serdecznie zapraszam na Spotkanie otwarte Wielkopolskiego KR IIA Polska w Poznaniu

W programie:

Samoocena i audyt kontroli wewnętrznej (zarządczej) w środowisku informatycznym rachunkowości w teorii i praktyce,

2.   Perspektywy współpracy przedstawicieli nauki z praktykami w zakresie audytu wewnętrznego.

Termin: 14 grudnia,  godz. 17.30

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 119, Budynek C przy ulicy Towarowej 53.

Prowadzący: dr Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, nauczyciel akademicki, wieloletnia praktyka jako: księgowa, specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych rachunkowości, audytor wewnętrzny. Kierownik i autorka programu kolejnych edycji studiów podyplomowych w latach 2012-2014: „Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji", w 2014-2016 „Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych". Autorka ponad 200 publikacji, w tym książek:

1)Zasady i procedury kontroli zarządczej w obszarze systemów informatycznych rachunkowości jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Naukowe Contakt, Poznań  2016 (Tel. 61 861 57 99)

2)Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Doskonalenie procedur kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Contakt, Poznań  2016 (Tel. 61 861 57 99)

3)Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym, Difin, Warszawa 2016 – szczególnie polecana biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w jednostkach sektora prywatnego i instytucjach finansowych

 


Monika Jankowska
Koordynator Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika