IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 27 listopada 2018 r.

Spotkanie Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 27 listopada 2018 r.

Spotkanie Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 27 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska na spotkanie szkoleniowe organizowane w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz.16.30

Miejsce: Plac Wolności 15, 1 piętro, sala kominkowa, budynek Santander Bank Polska

Temat spotkania: Etyka

Ze względów organizacyjnych, wymagane jest potwierdzenie obecności do dnia 22 listopada 2018r. na adres e-mail: poznan.audyt@gmail.com oraz okazanie się dowodem tożsamości w recepcji budynku.

Do zobaczenia!

Monika Jankowska

Koordynator Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Monika Rożek

z-ca Koordynatora Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Prelegent:

Leszek Taterka posiada ponad 40-letnie doświadczenie zawodowe, z bankowością związany jest od 1990 r. Posiada certyfikat CFE i CICA.

Od 2003 r. jest związany z Compliance, aktualnie jest menadżerem ds. compliance w Santander Bank Polska S.A.

Leszek współtworzył rozwój funkcji compliance (zapewnienia zgodności) w Banku, w tym wdrażał kolejne kodeksy etyki biznesu oraz Program antykorupcyjny. Jest inicjatorem programu ciągłego rozwoju zawodowego pracowników z zakresu compliance i etyki pod nazwą COMeT. Zorganizował i zarządza w Banku kanałami komunikacyjnymi dla pracowników (skrzynką etyki i etycznym telefonem zaufania). Był pomysłodawcą powołania w Banku Komisji Etyki Biznesu.   

Jest autorem licznych materiałów szkoleniowych z zakresu etyki biznesu i compliance oraz inicjatorem szkoleń e-learningowych z tej tematyki.

Wielokrotnie brał udział w różnych konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów oraz przez inne organizacje i stowarzyszenia -  jako wykładowca tematów z zakresu compliance i etyki biznesu.

Aktywnie uczestniczył w pracach Grupy roboczej Koalicji Rzeczników Etyki w ramach UN Global Compact, którego efektem jest opracowanie Standardu Programu Etycznego oraz w pracach grupy roboczej przy Komisji Etyki ZBP pracującej nad opracowaniem modelu szkleń z etyki biznesu.

 

 

 

 

Nazwa użytkownika