IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie wyborczo - edukacyjne Wielkopolskiego KR IIA Polska

Spotkanie wyborczo - edukacyjne Wielkopolskiego KR IIA Polska

Spotkanie wyborczo - edukacyjne Wielkopolskiego KR IIA Polska

Serdecznie zapraszam członków Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 31 marca 2022 r. o g. 16:30 do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań, budynek c - sala kominkowa, gdzie odbędzie się spotkanie wyborczo - edukacyjne organizowane przez Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Planowany przebieg spotkania:

1. Wybór koordynatora koła na 3-letnią kadencję 2022-2025.

2. Dyskusja nt. odpowiedzialności audytora wewnętrznego za wyniki audytu. Prowadzący Krzysztof Dworczak, Business Watch Sp. z o.o., audytor wewnętrzny. 

Spotkanie jest dedykowane dla audytorów wewnętrznych regionu wielkopolskiego będących członkami IIA Polska.

Osoby planujące uczestnictwo w spotkaniu proszę o zgłoszenia na adres mailowy: poznan.audyt@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, nr członkowskiego IIA oraz aktualnego adresu mailowego i telefonu kontaktowego.

Za część merytoryczną spotkania zostaną przyznane godziny CPE.

Monika Jankowska
z-ca Koordynatora Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika