IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Zaproszenie na spotkanie WKR IIA Polska - 22 września br.

Zaproszenie na spotkanie WKR IIA Polska - 22 września br.

Zaproszenie na spotkanie WKR IIA Polska - 22 września br.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska, które odbędzie się w czwartek 22 września br. o godz. 17.00 online na platformie zoom.

Gościem spotkania będzie Pani Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska, która wygłosi prelekcję pt. "Kłamstwo i manipulacja w komunikacji".

Iwona Bogucka, MBA, DBA, LL.D 

Absolwentka prawa oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu kompetencji menedżerskich, doradztwa podatkowego, audytu wewnętrznego poprzez kryminalistykę i prawo dowodowe do systemów IT, analityk zarządzania, MBA, DBA, LL.D. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego. Analityk zarządzania. Ekspert w zakresie reguł dowodowych między innymi w audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej. Doświadczony validator i facylitator. Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych kwalifikacji CRMA, QA Validator, LA ISO 27001 i LA ISO 22301 i ISO 31000 egzamin państwowy na audytora wewnętrznego, audytor SZBI. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi. Doświadczony wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych i popularyzacyjnych. Aktywny członek największej organizacji zawodowej w Polsce. Pełnione funkcje w IIA Polska - sekretarz Zarządu IIA Polska w latach 2015-2017, wcześniej sekretarz Komisji Nominacyjnej.  Wiceprezes IIA Polska w kadencji 2017-2020.  Od 2016 do 2020 roku Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: rozek.monica@gmail.com do dnia 20 września br.

Zwrotnie na Państwa adres zostanie przesłany link do spotkania.

Dla Członków IIA Polska spotkanie będzie premiowane godzinami CPE, dlatego w zgłoszeniu prośba o podanie numeru członkowskiego IIA Polska.

 

Zapraszam

Monika Rożek

Koordynator WKR IIA Polska

Nazwa użytkownika