IIA | Publikacje | Audyt wewnętrzny w obrębie grupy

Audyt wewnętrzny w obrębie grupy

Audyt wewnętrzny w obrębie grupy

Cena:
0.00
/
0.00
** zł

Celem publikacji jest dostarczenie departamentom audytu w grupach banków wskazówek, które będą służyły osiągnięciu spójnych i zadowalających poziomów zapewnienia w całej grupie, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno wymogów regulacyjnych na poziomie grupy, jak i poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład. Ma to służyć wzmocnieniu skonsolidowanego nadzoru w obrębie całej grupy.

Nazwa użytkownika

Załączniki

Audyt wewnętrzny w obrębie grupy

Pobierz Pokaż