IIA | Szkolenia | Akademia It | ONLINE - Podstawy kryptografii i kryptografia post kwantowa

ONLINE - Podstawy kryptografii i kryptografia post kwantowa

ONLINE - Podstawy kryptografii i kryptografia post kwantowa

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: "Podstawy kryptografii i kryptografia post kwantowa" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy kryptografii oraz zagadnienia związane z kryptografią post kwantową. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii kryptografii oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak szyfrowanie, deszyfrowanie, klucze, hash, podpisy cyfrowe itp. Dowiedzą się również jakie są obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci oraz jakie są możliwe sposoby ich ograniczenia. Szkolenie będzie także poświęcone zagadnieniom związanym z kryptografią post kwantową, czyli nowej dziedzinie zajmującej się zabezpieczeniem sieci przed zagrożeniami związanymi z postępami w dziedzinie kwantowej informatyki. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są podstawy kryptografii post kwantowej oraz jakie są jej możliwe zastosowania. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat kryptografii oraz będą zaznajomieni z zagadnieniami związanymi
z kryptografią post kwantową.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami kryptografii oraz zagadnieniami związanymi z kryptografią post kwantową.

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych
i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Termin szkolenia: 22.05.2023 r. - w godzinach od 09:00 do 13:00

Cena szkolenia:

Członkowie IIA Polska - 400.00 zł netto / 492.00 zł brutto
Pozostałe osoby - 600.00 zł netto / 738.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
10 % zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, PIBR, ACCA

 

Oświadczenie VAT dla jsfp

Za udział w całym szkoleniu uczestnicy otrzymają 4 godziny CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika