IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Audyt finansowy

Audyt finansowy

Audyt finansowy

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: Przedstawione zostaną podstawy audytu finansowego, w tym podstawy: sprawozdawczości finansowej, wyceny aktywów i pasywów, ewidencji księgowej, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz różnic w podejściu do audytu pomiędzy biegłym rewidentem a audytorem wewnętrznym. Zaprezentowane zostaną również główne obszary ryzyka nadużyć w obszarze sprawozdań finansowych, z podaniem sposobów popełniania nadużyć, wpływu na sprawozdanie finansowe i postrzeganą kondycję finansową firmy, luk w systemach kontroli wewnętrznej wykorzystywanych w poszczególnych schematach nadużyć oraz możliwości prewencji i detekcji. Wskażemy główne ryzyka w poszczególnych obszarach oraz sposób opracowywania programów audytu dla poszczególnych kategorii sprawozdania finansowego.

Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej i audytu finansowego nie jest niezbędna do udziału w niniejszym szkoleniu, ale posiadanie jej na przynajmniej podstawowym poziomie umożliwi uzyskanie pełni korzyści z uczestnictwa w szkoleniu.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 • Podstawy sprawozdań finansowych
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Aktywa bieżące. Wycena i audyt
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Rodzaje błędów i oszustw w sprawozdawczości finansowej
 • Aktywa trwałe. Wycena i audyt
 • Przychody i koszty .Audyt
 • Elementy rachunkowości zarządczej
 • Pasywa. Wycena i audyt
 • Systemy kontroli wewnętrznej w organizacji, uwagi praktyczne

Warsztat: Przygotowanie programu audytu finansowego dla wybranych informacji 

Wykładowca: Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

 

Termin szkolenia: 18-20.09.2024 r.

szkolenie stacjonarne

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 2,400.00 zł netto / 2,952.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 2,900.00 zł netto / 3,567.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, przerwy kawowe i lunche, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 21 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika