IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Audyt efektywnościowy

ON-LINE - Audyt efektywnościowy

ON-LINE - Audyt efektywnościowy

Prowadzący: 
Konrad Knedler
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: Sprawność organizacyjna/efektywność jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia sukcesu dla organizacji. Audytorzy jednak często koncentrują się na tych mechanizmach kontroli, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, ignorując możliwości poprawy sprawności organizacyjnej.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zmiana tej sytuacji i uświadomienie istoty zagadnienia efektywności. W  trakcie szkolenia przedstawione zostanie zarządzanie efektownością jako potencjalny obiekt audytu. Wprowadzone zostaną podstawowe koncepcje sprawności: oszczędność, wydajności i skuteczność. Wskażemy sposoby pomiaru realizacji zadań i pogłębimy umiejętności tworzenia wskaźników. Przedstawiony zostanie także rodzaje audytu efektywnościowego oraz proces audytu efektywnościowego. Odpowiemy na pytania: Jakie role może przyjąć na siebie AW? Jak zaplanować audyt efektywnościowy? W jaki sposób ustanowić cele takiego audytu oraz procedury audytowe? Podstawowa wiedza z zakresu procesu audytu wewnętrznego będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 • Przedstawienie obszaru organizacji zarządzania efektownością jako potencjalnego obiektu audytu.
 • Zrozumienie tego obszaru oraz zapoznanie się z podstawowymi jego wymiarami.
 • Wprowadzenie, podstawowe koncepcje sprawności: oszczędność, wydajności i skuteczność.
 • Zarządzanie zadaniami / wynikami / efektywnością (performance management) – podstawy.
 • Pomiar realizacji zadań.
 • Jakie role może przyjąć na siebie AW?
 • Wykształcenie umiejętności tworzenia wskaźników.
 • Czym charakteryzuje się audyt efektywnościowy i jakie są jego rodzaje Proces audytu efektywnościowego.
 • Jak zaplanować audyt efektywnościowy?
 • W jaki sposób ustanowić cele takiego audytu oraz procedury audytowe?
 • Praktyczne przetestowanie umiejętności związanych z procedurami analitycznymi.
 • Przedstawienie technik audytu efektywnościowego.
 • Raportowanie.

Wykładowca: Konrad Knedler

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 15-16.04.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1,100.00 zł netto / 1,353.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 1,300.00 zł netto / 1,599.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, przerwy kawowe i lunche (w przypadku szkolenia stacjonarnego) materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika