IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Audyt funkcjonowania zasad etycznych w organizacji

ON-LINE - Audyt funkcjonowania zasad etycznych w organizacji

ON-LINE - Audyt funkcjonowania zasad etycznych w organizacji

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia: Programy etyczne występują w różnych formach i są różnie nazywane. Mogą to być kodeksy etyki, zasady przeciwdziałania konfliktom interesów, dobre praktyki prowadzenia biznesu, kodeksy etyki poszczególnych grup zawodowych (np. prawnicy, lekarze, audytorzy itp.), kodeksy postępowania. Posiadają jednak cechy wspólne. Jedną z nich jest fakt, że można audytować realne funkcjonowanie „programów etycznych” w organizacji.

Szkolenie oparte będzie o pracę warsztatową w grupach. W ramach warsztatów opracowany zostanie program audytu „programu etycznego”, omówione zostaną cele i ryzyka „programów etycznych”, zasady ich prawidłowego funkcjonowania oraz sposób weryfikacji. Uczestniczy szkolenia uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w obszarze rzeczywistego funkcjonowania programu etycznego w swojej organizacji.

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

 

Termin szkolenia: 13.12.2021 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 600 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 800 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE, w tym 2 godziny z zakresu etyki.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika