IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Audyt funkcjonowania zasad etycznych w organizacji

ON-LINE - Audyt funkcjonowania zasad etycznych w organizacji

ON-LINE - Audyt funkcjonowania zasad etycznych w organizacji

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: Programy etyczne występują w różnych formach i są różnie nazywane. Mogą to być kodeksy etyki, zasady przeciwdziałania konfliktom interesów, dobre praktyki prowadzenia biznesu, kodeksy etyki poszczególnych grup zawodowych (np. prawnicy, lekarze, audytorzy itp.), kodeksy postępowania. Posiadają jednak cechy wspólne. Jedną z nich jest fakt, że można audytować realne funkcjonowanie „programów etycznych” w organizacji.

Szkolenie oparte będzie o pracę warsztatową w grupach. W ramach warsztatów opracowany zostanie program audytu „programu etycznego”, omówione zostaną cele i ryzyka „programów etycznych”, zasady ich prawidłowego funkcjonowania oraz sposób weryfikacji. Uczestniczy szkolenia uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w obszarze rzeczywistego funkcjonowania programu etycznego w swojej organizacji.

„Uczestnicy o szkoleniu: Kompetencja i profesjonalizm. Trener merytorycznie przygotowany, ze spokojem odpowiada na każde pytanie.”

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 • Etyka a nadużycia.
 • Zasady etyczne w organizacji.
 • Audyt programu etycznego. Analiza ryzyka.
 • Audyt programu etycznego. Program.
 • Audyt programu etycznego. Ustalenia i komunikowane wyników.
 • Warsztaty:
  1. Jak ocenić czy audytorzy przestrzegają kodeksu etyki IIA?
  2. Opracuj analizę ryzyka na podstawie otrzymanych informacji.
  3. Opracuj program audytu na podstawie otrzymanych informacji.
  4. Sformułuj ustalenia.

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 17.06.2024 r. oraz 16.12.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

 

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych) oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE, w tym 2 CPE z etyki.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika