IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienia i poprawy jakości – QA. Program szkolenia zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki

ON-LINE - Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienia i poprawy jakości – QA. Program szkolenia zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki

ON-LINE - Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienia i poprawy jakości – QA. Program szkolenia zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: Szkolenie oparte jest o studium przypadku oraz pracę warsztatową. Uczestnicy pracują w grupach nad przygotowanym studium przypadku. Wyniki prac grup warsztatowych omawiane są na forum całej grupy szkoleniowej. Dzięki temu następuje wartościowa wymiana doświadczeń pomiędzy osobami o zróżnicowanym doświadczeniu w pracy w różnych sektorach oraz w różnych rolach w audycie wewnętrznym. Doświadczenia i pomysły uczestników omawiane są przez prowadzącego, który dzieli się z grupą własnymi doświadczeniami w przeprowadzaniu oceny funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Zaprezentowany w studium przypadku audyt wewnętrzny oceniany jest pod kątem zgodności ze Standardami. Każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji aktualne Standardy IIA wraz z komentarzem. Prowadzący przedstawia interpretację Standardów oraz metodykę oceny funkcji audytu wewnętrznego.

Wymagana wiedza i doświadczenie: Minimum 2 lata pracy jako audytor wewnętrzny oraz doświadczenie w planowaniu rocznym

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do oceny audytu wewnętrznego
 • Cel, filozofia, rodzaje oceny
 • Program Zapewnienia i Poprawy jakości
 • Standardy audytu wewnętrznego – czy ocena zgodności jest jednoznaczna?
 • Planowanie oceny audytu
 • Quality Assessment Manual (IIA)
 • Studium przypadku .
 • Ład organizacyjny audytu wewnętrznego.
 • Proces zadania audytowego.
 • Analiza otrzymanej informacji. Ocena
 • Określenie informacji brakującej do pełnej oceny
 • Prezentacja wyników
 • Kodeks etyki.
 • Jak ocenić zgodność działania audytu wewnętrznego z kodeksem etyki
 • Próby określenia granic: etyczne/nieetyczne zachowanie audytora
 • Określenia sytuacji wątpliwych
 • Pracownicy audytu wewnętrznego.
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym.
 • Źródła dodatkowej informacji
 • Warsztaty.

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 25-26.11.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1,400.00 zł netto / 1,722.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 1,800.00 zł netto / 2,214.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE,  w tym 2 godziny z zakresu etyki.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika