IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienia i poprawy jakości – QA. Program szkolenia zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki

ON-LINE - Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienia i poprawy jakości – QA. Program szkolenia zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki

ON-LINE - Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienia i poprawy jakości – QA. Program szkolenia zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia: Szkolenie oparte jest o studium przypadku oraz pracę warsztatową. Uczestnicy pracują w grupach nad przygotowanym studium przypadku. Wyniki prac grup warsztatowych omawiane są na forum całej grupy szkoleniowej. Dzięki temu następuje wartościowa wymiana doświadczeń pomiędzy osobami o zróżnicowanym doświadczeniu w pracy w różnych sektorach oraz w różnych rolach w audycie wewnętrznym. Doświadczenia i pomysły uczestników omawiane są przez prowadzącego, który dzieli się z grupą własnymi doświadczeniami w przeprowadzaniu oceny funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Zaprezentowany w studium przypadku audyt wewnętrzny oceniany jest pod kątem zgodności ze Standardami. Każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji aktualne Standardy IIA wraz z komentarzem. Prowadzący przedstawia interpretację Standardów oraz metodykę oceny funkcji audytu wewnętrznego.

 

Wymagana wiedza i doświadczenie: Minimum 2 lata pracy jako audytor wewnętrzny oraz doświadczenie w planowaniu rocznym

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

 

Termin szkolenia: 04-05.12.2023 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1,300.00 zł netto / 1,599.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 1,600.00 zł netto / 1,968.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE,  w tym 2 godziny z zakresu etyki.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika