IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce.

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce.

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce.

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: opierając się o Standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz uczestników szkolenia omówiona zostanie problematyka informowania o  wynikach. Grupy warsztatowe oceniać będą przykładowe raporty z audytu, określać poziomy istotności dla wybranych zagadnień, definiować cechy dobrego raportu z audytu. Wynik prac grup omówiony zostanie na forum całej grupy szkoleniowej i poddany krytycznej analizie przez prowadzącego.

Szkolenie jest częścią 3-dniowego bloku szkoleniowego przedstawiającego proces zadania audytowego (planowanie, realizacja, informowanie o wynikach). Największą wartością będzie udział we wszystkich 3 części, jest jednak możliwość udziału w wybranym dniu dotyczącym danego etapu procesu zadania audytowego.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca: Mirosław Stasik

Program szkolenia:

 • Warsztat wprowadzający problematykę
 • Komunikowanie wyników audytu
 • Standardy
 • Proces komunikowania - ewolucja ustalenia
 • Ustalenie w raporcie
 • Struktura • Przyczyn źródłowa • Plan naprawczy • Rating ustaleń
 • Analiza i formułowanie ustaleń
 • Raport z audytu.
 • Dobry raport z audytu:
  • Perspektywa obiorcy.
  • Struktura.
  • Zły raport z audytu.
  • Warsztat: praca w grupach. Analiza raportów z audytu, wprowadzanie poprawek
 • System monitorowania zaleceń.
 • Wymogi standardów • Uwagi praktyczne Warsztat: praca w grupach. Ocena przedstawionych systemów monitorowania zaleceń
 • Warsztaty.

Wykładowca: Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 11.10.2024r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia on-line:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika