IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: Punktem wyjścia są Standardy IIA regulujące proces zadania audytowego. Tylko i aż punktem wyjścia: opierając się o Standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz uczestników szkolenia omówiona zostanie problematyka planowania zadania audytowego. Podsumowaniem rozważań będzie program zadania audytowego dla przykładowych obszarów audytu opracowany przez poszczególne grupy warsztatowe. Zostaną one omówione na forum całej grupy szkoleniowej i poddane krytycznej analizie przez prowadzącego. Jednym z obszarów będzie audyt przestrzegania zasad etycznych w organizacji. W ramach warsztatów opracowane zostaną kolejno: przegląd wstępny, analiza ryzyka, program zadania audytowego.

Szkolenie jest częścią 3-dniowego bloku szkoleniowego przedstawiającego proces zadania audytowego (planowanie, realizacja, informowanie o wynikach). Największą wartością będzie udział we wszystkich 3 częściach, jest jednak możliwość udziału w wybranym dniu dotyczącym danego etapu procesu zadania audytowego.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 • Planowanie audytu - podstawy procesu audytu
 • Rola audytu w organizacji
 • Wymogi standardów, przegląd wstępny
 • Audyt programu etycznego w organizacji.
 • Audyt projektu
 • Wymogi standardów i praktyka
 • Dokumentowanie
 • Analiza ryzyka
 • Aspekty praktyczne
 • Samoocena oraz system zarządzania ryzykiem.
 • Program audytu
 • Analiza ryzyka a program audytu.
 • Wymogi standardów i praktyka
 • Kryteria oceny
 • Warsztaty.

Wykładowca: Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 22.04.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia online:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: Punktem wyjścia są Standardy IIA regulujące proces zadania audytowego. Tylko i aż punktem wyjścia: opierając się o Standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz uczestników szkolenia omówiona zostanie problematyka planowania zadania audytowego. Podsumowaniem rozważań będzie program zadania audytowego dla przykładowych obszarów audytu opracowany przez poszczególne grupy warsztatowe. Zostaną one omówione na forum całej grupy szkoleniowej i poddane krytycznej analizie przez prowadzącego. Jednym z obszarów będzie audyt przestrzegania zasad etycznych w organizacji. W ramach warsztatów opracowane zostaną kolejno: przegląd wstępny, analiza ryzyka, program zadania audytowego.

Szkolenie jest częścią 3-dniowego bloku szkoleniowego przedstawiającego proces zadania audytowego (planowanie, realizacja, informowanie o wynikach). Największą wartością będzie udział we wszystkich 3 częściach, jest jednak możliwość udziału w wybranym dniu dotyczącym danego etapu procesu zadania audytowego.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 • Planowanie audytu - podstawy procesu audytu
 • Rola audytu w organizacji
 • Wymogi standardów, przegląd wstępny
 • Audyt programu etycznego w organizacji.
 • Audyt projektu
 • Wymogi standardów i praktyka
 • Dokumentowanie
 • Analiza ryzyka
 • Aspekty praktyczne
 • Samoocena oraz system zarządzania ryzykiem.
 • Program audytu
 • Analiza ryzyka a program audytu.
 • Wymogi standardów i praktyka
 • Kryteria oceny
 • Warsztaty.

Wykładowca: Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 09.10.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia online:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika