IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: Techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: Techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: Techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce

Prowadzący: 
Konrad Knedler
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: W trakcie szkolenia systematyzujemy wiedzę na temat takich technik audytorskich takich jak wywiady, ankietowanie czy metody analityczne. Pokazujemy również jakie cechy powinny spełniać dowody audytorskie. Wskazywane jest także, w jaki sposób należy zarządzać oraz nadzorować projekt audytorski. Całość szkolenia wsparta jest licznymi studiami przypadków, jak i warsztatami, w których trakcie uczestnicy samodzielnie mają okazję przetestować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.

Szkolenie jest częścią 3-dniowego bloku szkoleniowego przedstawiającego proces zadania audytowego (planowanie, realizacja, informowanie o wynikach). Największą wartością będzie udział we wszystkich 3 części, jest jednak możliwość udziału w wybranym dniu dotyczącym danego etapu procesu zadania audytowego.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 • Realizacja audytu
 • Wymogi standardów
 • Wymogi „dobrych praktyk”
 • Dokumentowanie
 • Techniki audytowe
 • Listy kontrolne
 • Ankietowanie/kwestionariusze
 • Wywiady
 • Obserwacja i inspekcja
 • Potwierdzenia
 • Skanowanie
 • Procedury analityczne
 • Techniki projektowe
 • Warsztat: praca w grupach. Przeprowadzanie wywiadów
 • Atrybuty informacji gromadzonej w trakcie audytu.

 

Wykładowca: Konrad Knedler

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 10.10.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia online:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

 

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

 

Cena szkolenia obejmuje:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika