IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Informacja dla członków IIA Polska dotycząca planowanego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2020 roku

Informacja dla członków IIA Polska dotycząca planowanego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2020 roku

Informacja dla członków IIA Polska dotycząca planowanego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2020 roku

16.06.2020

Szanowni Członkowie IIA Polska, jak już wcześniej informowaliśmy - ze względu na stale trudną sytuację epidemiologiczną, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków - Zarząd oraz Sztab Kryzysowy IIA Polska nie przystąpił do organizacji planowanego na 17.06 br. Walnego Zebrania Członków.

Jednocześnie, mając na uwadze zapisy Statutu IIA Polska (§ 12 ust. 4), zapewniamy, że  podejmujemy wszelkie działania niezbędne do tego, żeby do końca sierpnia zorganizować WZC i przeprowadzić wybory do Władz i Organów IIA Polska.

Chcieliśmy też poinformować, że Komisja Nominacyjna działała zgodnie z harmonogramem i zakończyła postępowanie niezbędne do zorganizowania części wyborczej WZC w roku 2020. Wyniki zostały Państwu udostępnione na stronie IIA Polska oraz zostaną wykorzystane w najbliższym możliwym i zgodnym ze Statutem  IIA Polska terminem WZC.

Materiały dot. WZC zostaną Państwu przekazane zgodnie z przyjętymi do organizacji WZC procedurami.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania  dotyczące możliwości zdalnego uczestniczenia / zorganizowania  WZC, informujemy, że przeanalizowaliśmy możliwe, efektywne rozwiązania – z w/w analizy, popartej opinią prawników  wynika, że nasz Statut w obecnym brzmieniu nie przewiduje takiej możliwości.  W chwili obecnej, zmiana Statutu byłaby związana z nadmiernymi trudnościami - m.in. wymagałoby to dodatkowego  WZC, z osobistym udziałem członków IIA Polska.

Będziemy Państwa informowali na bieżąco o kolejnych decyzjach i działaniach związanych ze zorganizowaniem sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków IIA Polska.

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia,

Zarząd IIA Polska

Nazwa użytkownika