IIA | Certyfikacja | Certyfikat CIA® | CIA - Wymagania dla kandydatów

CIA - Wymagania dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów

 

Warunkiem zdobycia certyfikatu CIA jest:

 1. zdanie trzech części egzaminu,

 2. ukończone studia wyższe z dyplomem minimum licencjata,

 3. posiadanie minimum dwuletniego stażu pracy w audycie wewnętrznym lub równoważnego*,

 4. uzyskanie referencji zaświadczających o postawie zawodowej i moralnej kandydata,

 5. zobowiązanie się kandydata do przestrzegania Kodeksu Etyki.

 

WYKSZTAŁCENIE

Aby spełnić wymagania dotyczące wykształcenia, kandydat powinien:

 • mieć ukończone studia wyższe z dyplomem minimum licencjata lub

 • posiadać dwuletnie wykształcenie pomaturalne oraz pięć lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnego lub

 • siedem lat doświadczenia w audycie wewnętrznym lub pokrewnego.

Tutaj znajdziecie Państwo link do szczegółowych informacji dotyczących wymagań w zakresie wykształcenia dla kandydatów CIA.

Wymagane dokumenty potwierdzające wykształcenie:

 • Kopia / skan dyplomu lub jego potwierdzony odpis; jeżeli od momentu uzyskania dyplomu do momentu złożenia aplikacji zmieniło się nazwisko kandydata do certyfikatu, należy również przesłać dokument potwierdzający zmianę nazwiska;

 • List z uniwersytetu potwierdzający uzyskanie dyplomu;

 • List z uniwersytetu potwierdzający uzyskanie stopnia licencjata / magistra.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Kandydaci do certyfikatu CIA posiadający czteroletnie wykształcenie pomaturalne muszą posiadać co najmniej 2 lata (24 miesiące) doświadczenia w audycie wewnętrznym lub pokrewnego*. Posiadanie tytułu magistra upoważnia do zaliczenia 12 miesięcy z wymaganych 24 m-cy doświadczenia zawodowego. Więcej informacji w Certification Candidate Handbook.

* Za pokrewne doświadczenie można uznać m.in.:

 • doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego;

 • pracę w dziale kontroli wewnętrznej;

 • pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami;

 • kontrolę / zapewnienie jakości;

 • pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (w tym wypadku należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola / sprawdzanie jest dokonywane);

 • może to być również tzw. audyt prawny;

 • prócz tego zalicza się rok praktyki zawodowej / doświadczenia zawodowego, jeżeli posiada się wykształcenie wyższe lub doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak: ekonomia, prawo, rachunkowość / księgowość;

 • poza tym można nabywać doświadczenie zawodowe w trakcie zdawania egzaminów / trwania procesu egzaminacyjnego. 

Aplikacje są rozpatrywane indywidualnie i muszą być zaakceptowane przez IIA Global.

W celu ukończenia procesu aplikacyjnego, wszelkie instrukcje i formularze znajdują się na stronie IIA Global oraz IIA Polska.

Nazwa użytkownika