IIA | Certyfikacja | Certyfikat CIA®

Certyfikat CIA®

Certyfikat CIA®

Certyfikat CIA® jest jedynym rozpoznawanym certyfikatem audytora wewnętrznego na świecie i potwierdza standardy, wg których pracują osoby, posiadające ten certyfikat, potwierdza ich kompetencje zawodowe jako audytorów wewnętrznych. Od momentu wprowadzenia programu CIA, w 1973 roku, osoby posiadające certyfikat CIA okazały się być ważnymi członkami zespołów w swoich organizacjach. Osoby posiadające certyfikaty posiadają wiedzę oraz doświadczenie, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój organizacji.

Egzamin CIA jest dostępny w następujących językach: Arabskim, Chińskim, Angielskim, Francuskim, Niemieckim, Hebrajskim, Indonezyjskim, Włoskim, Japońskim, Koreańskim, Polskim, Portugalskim, Rosyjskim, Hiszpańskim, Tureckim i Tajskim (dostępny tylko w Tajlandii).

Certyfikat CIA może być kluczem do sukcesu oraz do rozpoczęcia kariery w zawodzie audytora wewnętrznego przez osoby posiadające ten certyfikat.

Posiadanie certyfikatu CIA to:

  • wyróżnianie się w środowisku;

  • demonstrowanie profesjonalizmu zarówno wobec współpracowników jak i klientów;

  • rozwój poprzez stosowanie najlepszych praktyk w przedsiębiorstwie;

  • demonstrowanie kompetencji i profesjonalizmu.

Otrzymanie certyfikatu CIA jest cennym osiągnięciem oraz zawodową przewagą dla audytorów w każdym momencie ich kariery, począwszy od studentów bankowości, finansów, prawa, biznesu, poprzez zarządzających ryzykiem, członków zespołów audytowych, menedżerów audytowych aż po zarządzających audytem wewnętrznym.

Egzamin CIA sprawdza posiadaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego zgodnie z najlepszą światową praktyką i stanowi najpełniejsze z możliwych ujęcie zawodu audytora wewnętrznego. Zdobycie certyfikatu CIA wzbogaca kandydata o doświadczenie edukacyjne oraz informacje i narzędzia możliwe do zastosowania w każdym przedsięwzięciu i organizacji bez względu na wielkość oraz rodzaj biznesu.

Od 1973 roku Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA przyznał kilkadziesiąt tysięcy certyfikatów. Egzaminy odbywają się przez cały rok. Od momentu złożenia aplikacji oraz opłaceniu egzaminu należy wyznaczyć termin egzaminu. Do egzaminu należy podejść w ciągu 180 dni. IIA Polska stwarza możliwości zdawania egzaminów CIA w Polsce, w języku polskim.

Posiadanie certyfikatu CIA świadczy o uzyskaniu odpowiedniej praktyki w zakresie audytu, spełnieniu wymogów egzaminacyjnych oraz o ciągłym uczestnictwie w procesie szkolenia. Egzamin CIA sprawdza posiadaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, zgodnie z najlepszą światową praktyką i stanowi najpełniejsze z możliwych ujęcie zawodu audytora wewnętrznego.

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin szkoleniowych CPE (40 CPE Continuing Professional Education) do 31 grudnia każdego roku.

Jeżeli raport CPE nie zostanie złożony zgodnie z wymogami IIA Global, certyfikat zostanie zawieszony a jego posiadacz nie będzie mógł posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego.

Zgodnie z informacjami z IIA Global, dzień 19 lutego 2024 r. w Polsce jest 696 osób posiadających aktywny certyfikat CIA®.

Komunikaty

Nazwa użytkownika