IIA | Node | ON-LINE - Psychologia w pracy audytora

ON-LINE - Psychologia w pracy audytora

ON-LINE - Psychologia w pracy audytora

Prowadzący: 
Agnieszka Bukowska
 

Opis szkolenia: Znajomość psychologii jest istotnym elementem umiejętności audytorskich. Omówione zostaną reguły rządzące efektywną komunikację, wskazana zostanie specyfika komunikacji w audycie. W pracy warsztatowej przećwiczone zostaną zasady efektywnej wymiany informacji. Prowadząca porozmawia z grupą o psychologicznym profilu „idealnego audytora” ustalając słabe i mocne strony przeciętnego audytora wobec stawianych przed nim wymagań.

Przećwiczone zostaną techniki asertywnej obrony przed manipulację oraz sposoby radzenie sobie
w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy doświadczą tego „jak czuje się człowiek oceniany” czyli audytowany oraz otrzymają wskazówki jak nawiązać  efektywną współpracę z audytowanym.

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji, warsztatów i inscenizowanych scenek.

 

Termin szkolenia: 28.09.2023 r.

Gpdziny szkolenia: 9.00 - 16.00.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika