IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Po konferencji Ocena efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych, która miała miejsce w dniach 19-20 kwietnia br. w Opolu

Po konferencji Ocena efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych, która miała miejsce w dniach 19-20 kwietnia br. w Opolu

Po konferencji Ocena efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych, która miała miejsce w dniach 19-20 kwietnia br. w Opolu

W imieniu  Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego, w szczególności Zespołowi Audytorów wewnętrznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  Opolskiego, tj.:

Pani Michalinie Domańska-Zabawczuk – Z-cy Dyrektora Biura Kontroli i Audytu (audytor wewnętrzny),

Pani Sylwii Jóźków – audytorowi wewnętrznemu,

Panu Tomaszowi Stempniewicz – audytorowi wewnętrznemu

serdecznie dziękuję za doskonałą organizację  konferencji   Ocena efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych, która miała miejsce w dniach 19-20 kwietnia br. w Opolu oraz bardzo dobry dobór tematów i prelegentów.

Informacja dot. konferencja jest dostępna na stronie opolskie.pl, pod linkiem http://www.opolskie.pl/2018/04/audytorzy-w-opolu-o-zarzadzaniu-w-samorza...

Natomiast materiały z konferencji wkrótce będą dostępne na stronie www.iia.org.pl, w zakładce O-nas | Koła regionalne i branżowe | Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych.

Elżbieta Paliga

Koordynator Koła AW JST IIA Polska

Zarządzanie ryzykiem w obszarze Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Centrum Usług Wspólnych

Wskaźniki i ryzyka zarządcze związane z ich osiągnięciem na przykładzie RPOWD 2014-2020 oraz PROW 2014-2020 – podejście audytowe. 

 

Nazwa użytkownika