IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska | Podsumowanie szkolenia z zakresu zamówień publicznych | III spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 28 czerwca 2017 r.

III spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 28 czerwca 2017 r.

III spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 28 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne – III spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska planowane na 28 czerwca 2017 r., o godzinie 11.00 w sali 203 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Pani Małgorzata Choroszko – Główna Księgowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zaprezentuje zagadnienia z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Na spotkaniu omówione zostaną m.in.

 

·        Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych,

·        Podział sprawozdań budżetowych,

·        Analiza sprawozdań budżetowych,

·        Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu,

·        Spójność sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdaniem finansowym,

·        Sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

·        Sprawozdawczość a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

·        Błędy w sprawozdaniach,

·        Planowane zmiany w sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Spotkanie potrwa do około godziny 15.00 i jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie planowanej obecności na maila m.dublaszewski@iia.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Nazwa użytkownika