IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska | Podsumowanie szkolenia z zakresu zamówień publicznych | Po spotkaniu Warmińsko –Mazurskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Po spotkaniu Warmińsko –Mazurskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Po spotkaniu Warmińsko –Mazurskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

26 kwietnia w Olsztynie miało miejsce kolejne spotkanie Warmińsko – Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska, wydarzenie tradycyjnie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie miało charakter szkoleniowy, tym razem w rolę wykładowcy wcielił się Pan Michał CUPIAŁ, główny specjalista Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W spotkaniu udział wzięło 25 osób, tym razem poza samymi audytorami obecne były osoby pełniące funkcje ABI oraz sekretarze jednostek samorządowych. Wykładowca przedstawił zebranym obecny stan wdrażania zmian prawnych w zakresie danych osobowych, jak również swoje pomysły na spełnienie ich wymogów. Dzięki obecności praktyków wywiązała się ciekawa dyskusja, dała ona obecnym audytorom możliwość spojrzenia na to zagadnienie z punktu widzenia właściciela ryzyka a nie jedynie osoby oceniającej.

Wykładowca, co warto podkreślić, spotkał się z nami nie pobierając wynagrodzenia, otrzymał podziękowania koordynatora Koła, jak również pisemne podziękowanie oraz książkę. Zebrani wyrazili nadzieję, iż taka forma współpracy z wykładowcami będzie kontynuowana. 

Nazwa użytkownika