IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska | Podsumowanie szkolenia z zakresu zamówień publicznych | Relacja ze spotkania Warmińsko – Mazurskiego Koła Regionalnego w Olsztynie

Relacja ze spotkania Warmińsko – Mazurskiego Koła Regionalnego w Olsztynie

Relacja ze spotkania Warmińsko – Mazurskiego Koła Regionalnego w Olsztynie

28 czerwca 2017 roku miało miejsce kolejne spotkanie członków i sympatyków audytu wewnętrznego z okolic Olsztyna. Tym razem staraniem członków udało się zaprosić w roli wykładowcy Panią Małgorzatę CHOROSZKO – Główną Księgową Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Spotkanie dotyczyło sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Prezentacja miała nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale co nie mniej ważne została przeprowadzona w sposób przystępny, także dla osób nie mających dużego doświadczenia w przedmiotowej materii. Prowadząca spotkanie zainteresowała uczestników zagadnieniem sprawozdawczości, padło dużo pytań a obecni audytorzy wzbogacili swój warsztat o praktyczne wskazówki, do wykorzystania w trakcie wykonywanych prac.

Na zakończenie członkowie Koła serdecznie podziękowali za poświęcony czas oraz wyrazili nadzieję, iż nie było to ostatnie spotkanie z tak ciekawą prowadzącą.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

Relacja ze spotkania Warmińsko – Mazurskiego Koła Regionalnego w Olsztynie

28 czerwca 2017 roku miało miejsce kolejne spotkanie członków i sympatyków audytu wewnętrznego z okolic Olsztyna. Tym razem staraniem członków udało się zaprosić w roli wykładowcy Panią Małgorzatę CHOROSZKO – Główną Księgową Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Spotkanie dotyczyło sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Prezentacja miała nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale co nie mniej ważne została przeprowadzona w sposób przystępny, także dla osób nie mających dużego doświadczenia w przedmiotowej materii. Prowadząca spotkanie zainteresowała uczestników zagadnieniem sprawozdawczości, padło dużo pytań a obecni audytorzy wzbogacili swój warsztat o praktyczne wskazówki, do wykorzystania w trakcie wykonywanych prac.

Na zakończenie członkowie Koła serdecznie podziękowali za poświęcony czas oraz wyrazili nadzieję, iż nie było to ostatnie spotkanie z tak ciekawą prowadzącą.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

 

 

Nazwa użytkownika