IIA | Szkolenia | Akademia It | ON-LINE Antykruchość w zarządzaniu ryzykiem - szkolenie odwołane!!!

ON-LINE Antykruchość w zarządzaniu ryzykiem - szkolenie odwołane!!!

ON-LINE Antykruchość w zarządzaniu ryzykiem - szkolenie odwołane!!!

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster/Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: To szkolenie pozwoli ci wyraźnie odróżnić ryzyko, niepewność i złożoność. Pokaże, gdzie istnieje mniejsze i większe ryzyko w turbulentnym świecie. Pokaże, jak odpowiadać na ryzyko, niepewność i złożoność; Pokażemy, jak pracować z ryzykiem, niepewnością i złożonością, aby kultywować antykruchość.

Ryzyko

  • Na czym polega nowe zarządzanie ryzykiem?
  • Jak rozpoznać obecność lub brak zarządzania ryzykiem?

Antykruchość

  • Na czym polega antykruchość? Jak rozpoznać antykruchość lub jej brak?  W jaki sposób antykruchość jest podobna i różni się od zarządzania ryzykiem?

Myślenie systemowe

  • co chodzi w myśleniu systemowym? W jaki sposób jest podobny i odmienny od innych rodzajów "myślenia"?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania ryzykiem w szybkozmiennym, nieprzewidywalnym i turbulentnym środowisku.

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących lepiej zarządzać ryzykiem i rozumieć zależności systemowe.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

Miejsce szkolenia: ON-LINE

 

Termin szkolenia: 20.09.2023 r.

Godziny szkolenia: 09:00 - 16:00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 800.00 zł netto / 984.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 1,000.00 zł netto / 1,230.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Nazwa użytkownika