IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Realizacja zadania audytowego - dobór próby

ON-LINE - Realizacja zadania audytowego - dobór próby

ON-LINE - Realizacja zadania audytowego - dobór próby

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia: Audyt wewnętrzny oparty jest o badanie prób. Można powiedzie , że audytor nigdy nie bada całości (tylko część, czyli próbę) a zawsze wymaga się od niego oby ocenił całość (populację). Dlatego problematyka właściwego doboru próby i właściwego wnioskowania o całości (populacji) w oparciu o badanie próby jest jednym z kluczowych zagadnień dla każdego audytora.
Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną zasady prawidłowego wnioskowania w oparciu o badanie próby. Porównamy metody statystyczne i niestatystyczne. W ramach metod statystycznych określimy od czego zależy wielkość próby i jak powinna być właściwa wielkości próby dla przyjętych parametrów jakości wnioskowania. Wyjaśnimy pojęcia: poziom ufności, przedział ufność\ci, reprezentatywność próby, próbkowanie interwałowe, błąd losowy i nielosowy, ryzyko próby itp.

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę jak poprawnie dobierać  wielkość próby, kiedy i jak stosować  metody statystyczne, jakie są wymogi i ograniczenia przy ocenie populacji w oparciu o badanie próby. Podstawowa wiedza z zakresu statystyki będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

 

Termin szkolenia: 11.10.2021 r.

Gpdziny szkolenia: 9.00 - 16.00.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 600 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 800 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika