IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Realizacja zadania audytowego – dobór próby

ON-LINE - Realizacja zadania audytowego – dobór próby

ON-LINE - Realizacja zadania audytowego – dobór próby

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Opis szkolenia: Audyt wewnętrzny oparty jest o badanie prób. Można powiedzie, że audytor nigdy nie bada całości (tylko część, czyli próbę) a zawsze wymaga się od niego aby ocenił całość (populację). Dlatego problematyka właściwego doboru próby i właściwego wnioskowania o całości (populacji) w oparciu o badanie próby jest jednym z kluczowych zagadnień dla każdego audytora.

Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną zasady prawidłowego wnioskowania w oparciu o badanie próby. Porównamy metody statystyczne i niestatystyczne. W ramach metod statystycznych określimy, od czego zależy wielkość próby i jak powinna być właściwa wielkości próby dla przyjętych parametrów jakości wnioskowania. Wyjaśnimy pojęcia: poziom ufności, przedział ufność\ci, reprezentatywność próby, próbkowanie interwałowe, błąd losowy i nielosowy, ryzyko próby itp.

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę jak poprawnie dobierać wielkość próby, kiedy i jak stosować metody statystyczne, jakie są wymogi i ograniczenia przy ocenie populacji w oparciu o badanie próby. Podstawowa wiedza z zakresu statystyki będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca: Mirosław Stasik

Program szkolenia:

A. Istota wnioskowania na podstawie próby

a)Jakość wnioskowania

b)Reprezentatywność próby

c)Ryzyko próby losowej

B Statystyczne podstawy próbkowania

a) Rozkład normalny

b) Miary tendencji centralnej, miary zmienności

C. Wnioskowanie statystyczne

D. Wielkość próby

a) Zmienna rzeczywista

b) Zmienna atrybutowa

E. Badania częściowe

a) Cech ilościowych

b) Cech jakościowych

D. Dobór próby metodami statystycznymi a analiza ryzyka

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 30.09.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika