IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Inne Wydarzenia | Doroczna Konferencja IIA Polska już za nami !

Doroczna Konferencja IIA Polska już za nami !

Doroczna Konferencja IIA Polska już za nami !

24.06.2015

Nadużycia, korupcja oraz nieprawidłowości stały się w ostatnim okresie tematem, z którym muszą mierzyć się wszystkie sektory gospodarki, a ich skala i zasięg coraz szerzej oddziałuje na opinię publiczną.

W jaki sposób budować skuteczny system prewencyjny, rozpoznawać symptomy zbliżającego się nadużycia oraz jak je wykrywać, to pytania, na jakie starali się odpowiedzieć uczestnicy Dorocznej Konferencji IIA Polska, która odbyła się w dniach 18 - 19 czerwca 2015 r., w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim wydarzenia było „Zwalczanie nadużyć – fikcja czy rzeczywistość?”.

Konferencja zgromadziła około 200 uczestników, w tym ponad 40 znamienitych prelegentów. Otwarcie wydarzenia uświetniło wystąpienie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przez pełne dwa dni dyskutowano oraz dzielono się doświadczeniami wyniesionymi z różnych sektorów gospodarki. Omawiano tematykę zarządzania ryzykiem nadużyć w funduszach UE oraz nadużyć w sferze IT. Wskazywano rozwiązania wspomagające walkę z nadużyciami w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, jak również stosowane systemy zabezpieczeń w sektorze energetycznym. Uczestnikom zaprezentowano również sposoby wywierania wpływu na druga osobę w trakcie prowadzonej rozmowy.

Drugi dzień Konferencji koncentrował się na tematyce zwalczania i wykrywania działań korupcyjnych, jak również technik audytu śledczego. Dowiedzieliśmy się, jak ważną rolę w organizacjach pełnią sygnaliści i jak wewnętrzne systemy winny wspomagać ich działania.

Obserwując zaangażowanie oraz zainteresowanie przedstawioną tematyką, IIA Polska zamierza kontynuować i angażować się w projekty związane z promowaniem oraz budowaniem skutecznych systemów przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć.

Poniżej prezentacje z Konferencji udostępnione przez prelegentów do zamieszczenia na stronie IIA Polska.

BLOK: Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE

„Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE.” - Mirosław Stasik - Prezes AuditSolutions,

„Zarządzanie ryzykiem nadużyć a system zarządzania ryzykiem w innych obszarach organizacji.” - Katarzyna Lenczyk-Woroniecka - Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego o Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE – podstawowe elementy dobrego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć.” - Rafał UrbaniakZastępca Dyrektora, Departament Kontroli Wewnętrznej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

„Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE.” - Iwona Gawrycka - Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

 

BLOK: Korupcja i metody jej zwalczania

"Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych." - Grażyna Kopińska - Ekspert programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja Batorego

„Rodzaje działalności publicznej szczególnie zagrożone korupcją.” - Alina Hussein - Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

„Kryteria systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK).” - Tomasz Kloze - Polskie Centrum Badań I Certyfikacji S.A.

 

BLOK: Techniki audytu śledczego

"Analiza śledcza jako technika wsparcia audytu śledczego." - Inspektor Marek Dyjasz - były Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - przedstawiciel ACFE

 

18 czerwca 2015 r., po pierwszym dniu Konferencji Dorocznej IIA Polska, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebraniu Członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Po przedstawieniu sprawozdań władz i organów kadencji 2013-2015 odbyły się wybory nowych władz i organów IIA Polska.

Poniżej przedstawiamy nowe władze IIA Polska na kadencję 2015-2017.

Zarząd IIA Polska:

Sebastian Burgemejster – Prezes IIA Polska
Iwona Bogucka
Łukasz Borowski
Konrad Knedler
Rafał Nikodym
Olga Petelczyc
Olga Reyzz-Rubini

Sąd Koleżeński:

Marcin Dzięgielewski
Michał Fruba
Magdalena Kubik
Agnieszka Porowska
Magda Wasiołek

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Bojanek
Marcin Dublaszewski
Jacek Piotrowski

 

Nazwa użytkownika