IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne IIA Polska | Podsumowanie szkolenia z zakresu zamówień publicznych | V spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 13 grudnia br.

V spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 13 grudnia br.

V spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 13 grudnia br.

Zapraszamy na kolejne – V spotkanie Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska planowane na 13 grudnia 2017 r., o godzinie 10.00 w sali 203 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Marcin Dublaszewski – koordynator koła przedstawi prezentacje dotyczącą tworzenia rocznych planów audytu. Po części szkoleniowej przewidziany jest uroczysty obiad i podsumowanie działalności koła. 

Tradycyjnie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się osób zainteresowanych uczestnictwem (mailowo na adres m.dublaszewski@iia.org.pl), osoby chcące wziąć udział w części nieoficjalnej (obiad) proszone są o wypełnienie załączonego zgłoszenia (link) i przekazanie go mailowo na adres j.lugowska@iia.org.pl w terminie do 8 grudnia 2017r.

 
 --
Joanna Ługowska
CGAP
Zastępca Koordynatora Warmińsko - Mazurskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika