IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Certyfikat CRMA®

Certyfikat CRMA®

Certyfikat CRMA®

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zarządzania Ryzykiem (CRMA®).

CRMA to kolejne profesjonalne wyróżnienie dla praktyków audytu wewnętrznego.

Uzyskanie CRMA wskazuje na zdolność do:

  • zapewnienia funkcjonowania zarządzania ryzykiem oraz ładu organizacyjnego w głównych procesach biznesowych organizacji,

  • edukacji kierownictwa i Komitetu Audytu na temat ryzyka oraz koncepcji zarządzania ryzykiem,

  • koncentracji na strategicznych ryzykach organizacji,

  • wnoszenia wartości dodanej do organizacji.

 

Komunikaty

Nazwa użytkownika