IIA | Certyfikacja | Certyfikat CRMA®

Certyfikat CRMA®

Certyfikat CRMA®

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zarządzania Ryzykiem (CRMA®).

Certyfikat CRMA® skupia się na głównych elementach pomocnych w odkryciu pełnego potencjału audytu wewnętrznego oraz ocenia możliwości do udzielania porad oraz zapewnienia zarządzania audytem na potrzeby komitetów audytu oraz kadry zarządzającej.

Uzyskanie certyfikatu CRMA® pomaga określić wpływ ryzyka oraz wskazuje, że jego posiadacz:

  • daje zapewnienie dotyczące funkcjonowania zarządzania ryzykiem oraz ładu organizacyjnego w głównych procesach biznesowych organizacji,
  • edukuje kierownictwo i komitet audytu na temat ryzyka oraz koncepcji zarządzania ryzykiem,
  • daje zapewnienie jakości oraz kontroli samooceny;
  • koncentruje się na strategicznych ryzykach organizacji,
  • wnosi wartość dodaną do organizacji jako zaufany doradca;
  • ma możliwość zwiększenia swojej pensji nawet o 51% (na podstawie Internal Audit Compensation Study przeprowadzonego w 2017 r. w Stanach Zjednoczonych przez The IIA, średnia pensja audytora wewnętrznego posiadającego jeden lub więcej certyfikatów IIA, jest o 51% wyższa niż osób pracujących na podobnych stanowiskach ale nie posiadających certyfikatów).

Zgodnie z informacjami z IIA Global, dzień 19 lutego 2024 r. w Polsce są 93 osoby posiadające aktywny certyfikat CRMA®.

CRMA Handbook

Informacje dotycząe zmian programu CRMA® znajdują się w poniższym linku.

CRMA: dlaczego, jak i co się zmienia – aktualizacja

Komunikaty

Nazwa użytkownika