IIA | Certyfikacja | Komunikaty | Informacja prasowa IIA Global - zmiany w programach certyfikacji

Informacja prasowa IIA Global - zmiany w programach certyfikacji

Informacja prasowa IIA Global - zmiany w programach certyfikacji

05.09.2018

IIA wprowadza zmiany certyfikatów specjalistycznych i przedstawia ofertę specjalnego egzaminu CIA Challenge Exam

LAKE MARY, Floryda (13 sierpnia 2018) – Koncentrując uwagę na głównym programie certyfikacji audytu wewnętrznego - uznawanym na całym świecie certyfikacie Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) - jednocześnie wzmacniając wsparcie dla wyspecjalizowanych obszarów praktyki, Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) ogłosił dzisiaj, że zostaną wprowadzone zmiany w programach Certified Auditing Professional (CGAP), Certified Financial Services Auditor (CFSA) i Certification in Control Self-Assessment (CCSA). Jednocześnie IIA przedstawia propozycję zdawania „challenge exam” w celu uzyskania certyfikatu CIA, skierowaną do osób, które obecnie posiadają certyfikaty CGAP, CFSA i CCSA i pragną uzyskać certyfikat CIA.

CGAP jest ukierunkowany na audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym, natomiast CFSA jest skierowany do specjalistów w branży usług finansowych. Oba programy zostaną przekształcone w certyfikaty oparte na ocenie. Jednocześnie, jako że kontrola wewnętrzna staje się integralną częścią zarządzania ryzykiem, program CCSA zostanie włączony do certyfikatu w zakresie zarządzania ryzykiem (CRMA) w trakcie najbliższej aktualizacji egzaminu CRMA.

Certyfikaty CGAP, CFSA i CCSA pozostaną ważne i będą nadal uznawane przez IIA. Posiadacze tych certyfikatów będą mogli nadal się nimi posługiwać, przestrzegając obowiązku corocznego zdobywania i raportowania wymaganych godzin stałego kształcenia zawodowego (CPE). Ostatnim dniem akceptacji nowych aplikacji do programów CCSA, CGAP i CFSA w obecnej formie jest 31 grudnia 2018 roku.
"CIA jest złotym wzorcem audytu wewnętrznego, wyznaczającym pozim wiarygodności i kompetencji w zakresie wymaganych umiejętności i wiedzy, które wszyscy audytorzy wewnętrzni powinni posiadać aby pomagać organizacjom w realizacji celów", powiedział Prezydent i Dyrektor Generalny IIA - Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA. "Audytorzy muszą również osiągać najwyższe kompetencje w specjalnościach wymaganych w ich branżach i przedsiębiorstwach, aby móc stawiać czoła oszałamiającemu naporowi pojawiających się zagrożeń. Certyfikaty oparte na ocenie będą skutecznym sposobem zdobywania niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych."

Ogółem na świecie zostało wydanych ponad 150 000 certyfikatów CIA. Nowy egzamin CIA Challenge Exam jest opracowany z myślą o osobach, które obecnie posiadają certyfikaty CGAP, CFSA i CCSA. Egzamin będzie trwać 3 godziny i będzie składać się ze 150 pytań. Będzie uzupełniać różnicę zakresu wiedzy między programami CGAP, CFSA i CCSA oraz programem CIA, ze szczególnym naciskiem na Międzynarodowe Ramowe Zasady Praktyki Zawodowej (IPPF). Rejestracja do egzaminu będzie możliwa od 1 kwietnia 2019 roku do 15 grudnia 2020 roku. Egzamin będzie przeprowadzany od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku. Będzie dostępny początkowo w języku angielskim, a następnie także w języku chińskim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim i tureckim w 2020 roku.

IIA stawia sobie za cel zapewnienie jasno zdefiniowanego pakietu certyfikatów o znaczeniu globalnym, które stanowią wsparcie dla audytorów wewnętrznych w ich rozwoju zawodowym. Dlatego IIA dokonał przeglądu aktualnych ośmiu programów certyfikacji i kwalifikacji, zaczynając od wybranych certyfikatów specjalistycznych, czego efektem są przedstawione zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższych zmian oraz egzaminu CIA Challenge Exam, zachęcamy do odwiedzenia strony: zmiany programów certyfikacji

Tekst oryginalny informacji prasowej

Nazwa użytkownika