IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Na podstawie uchwały Zarządu IIA Polska z dnia 02.10.2018 r. została zmieniona nazwa Koła AW JST IIA Polska na:

Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Koło funkcjonuje od dnia 11.12.2013 r. Tego dnia uchwałą Zarządu IIA Polska zostało powołane Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska.

Koordynatorem Koła jest Pani Elżbieta Paliga e.paliga@iia.org.pl


Spotkania otwarte Koła AW JST IIA Polska
 
Po spotkaniu zorganizowanym wpsólnie przez Koło AW JST IIA Polska i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dniu 01.07.2016 r.
 
Organizatoryz pragną serdecznie podziękować Pani Oldze Rubini - Zarząd IIA Polska, Panu dr Tomaszowi Papajowi - UE Katowice  oraz wszystkim prelegentom za przygotowanie prezentacji, organizację spotkania oraz czynne w nim uczestnictwo.
 
Poniżej prezentacje przedstawiane podczas spotkania.
 
 
 
 

Spotkanie szkoleniowe audytorów wewnętrznych AW JST IIA Polska - 14.09.2015 r.

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe audytorów wewnętrznych AW JST IIA Polska, które odbędzie się dnia 14.09.2015 r. w sali nr 1 w UM Dąbrowa Górnicza w godz. 10.00 - 14.30 ,,Model zarządzania ryzykiem w JST"

Agenda spotkania:

10.20 - Otwarcie spotkania - Przedstawiciel Zarządu IIA Polska, Elżbieta Paliga - Koordynator Koła AW JST

10.25 - 11.30 - Omówienie raportu z zarządzania ryzykiem w JST; MRC – zarządzanie ryzykiem – dla kogo? - po co? - jak?; Ubezpieczenie strategicznych obiektów infrastruktury drogowo-mostowej.

Moderator - Katarzyna Lenczyk Woroniecka - Z-ca Koordynatora AW JST IIA Polska

Prelegenci: Martyna Suchodolska, Konsultant w zakresie zarządzania ryzykiem - Marsh Sp. z o.o.

Sławomir Brzeziński, Dyrektor Biura Wrocław, odpowiedzialny za projekt - Marsh Sp. z o.o.

Paweł Królak, Dyrektor Risk Management, nadzorujący projekt - Marsh Sp. z o.o.

11.30.-12.00 - Przerwa kawowa

12.00 - 13.30 - Model zarządzania ryzykiem na przykładzie UM Lublin

Moderator - Katarzyna Lenczyk Woroniecka - Z-ca Koordynatora AW JST IIA Polska

Krzysztof Żórawski, Magdalena Pociecha - Audytorzy wew. UM Lublin

13.30 -14.30 - Podsumowanie spotkania sprawy bieżące Koła.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na adres Koordynatora Koła AW JST IIA Polska - Elżbiety Paligi - erob@poczta.fm .

Serdecznie zapraszamy!

 

Po spotkaniu Koła AW JST IIA Polska we współpracy z Ministerstwem Finansów
 
W związku z kolejnym całodniowym spotkaniem zorganizowanym w dniu 25 czerwca 2015 roku w Ministerstwie Finansów, w ramach podjętej współpracy Koła AW JST IIA Polska składam serdeczne podziękowania Pani Monice Kos za przygotowanie, organizacjęi dotychczasową współpracę oraz Pani Katarzynie Lenczyk - Woronieckiej, która w tym dniu reprezentowała Koło AW JST IIA Polska oraz była także prelegentem na spotkaniu.
W ramach podsumowania cyklu dotyczącego rachunkowości, Pani Gabriela Ballion omówiła temat „Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych" z perspektywy biegłego rewidenta, w trakcie którego przybliżyła uczestnikom tematykę badania sprawozdań finansowych oraz zachęciła do podejmowania prób samodzielnej weryfikacji sprawozdań jednostkowych. Pani Katarzyna Lenczyk – Woroniecka, Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, przedstawiła wybrane zagadnienia wynikające z doświadczeń z przeprowadzonych audytów i kontroli projektów w perspektywie 2007-2013. Zwróciła szczególną uwagę na możliwą rolę doradczą audytu w szczególności w obszarze wskaźników, trwałości projektów oraz weryfikacji zamówień publicznych pod kątem korekt finansowych. Pan Roman Ruciński, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawił istotne nowości w systemie zarządzania funduszy i wprowadził uczestników spotkania w nową dla wszystkich tematykę obejmująca nową perspektywę finansową.
W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób z całej Polski.
W imieniu Koła AW JST IIA Polska składamy serdeczne podziękowanie wszystkim prelegentom za przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST IIA Polska

 

Katarzyna Lenczyk - Woroniecka
Z-ca Koordynatora Koła AW JST IIA Polska


Po Konferencji organizowanej wspólnie przez UM Dąbrowa Górnicza i Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach

Ponad 140 przedstawicieli kadry zarządzającej gmin i powiatów, audytorów i kontrolerów spotkało się 20 marca 2015r. w Dąbrowie Górniczej na konferencji poświęconej skutecznemu i efektywnemu zarządzaniu w administracji publicznej.

Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz nawiązania współpracy na różnych płaszczyznach przedstawicieli administracji samorządowej, rządowej oraz uczelni wyższych.

Była to już trzecia konferencja poświęcona skutecznemu i efektywnemu zarządzaniu w administracji publicznej organizowana w Dąbrowie Górniczej przez Biuro Audytu Wewnętrznego dąbrowskiego magistratu i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod patronatem Najwyższej Izby Kontroli oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Więcej informacji oraz prezentacje z Konferencji w poniższym linku.

Konferencja


Po spotkaniu otwartym Koła AW JST IIA oraz Śląskiego KR IIA Polska

W dniu 16.12. 2014 odbyło się spotkanie otwarte Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska (Koło AW JST). pt. „Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Instytut Audytorów Wewnętrznych reprezentował Pan Krzysztof Pakoński - członek Zarządu IIA Polska, opiekun Koła AW JST IIA - Audytor Generalny Miasta Krakowa.

Prelegentami na spotkaniu byli:

Elżbieta Paliga - Koordynator Koła AW JST IIA Polska - Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa Górnicza - temat prezentacji: ,,Komunikacja w audycie - wybrane metody i techniki",

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego - Audytor Wewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Śląskiego IIA Polska - temat prezentacji: ,,Audyt systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu badania ankietowego”,

Katarzyna Lenczyk - Woroniecka - Z-ca Koordynatora Koła AW JST IIA Polska, Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Marszałkowski Wojew. Dolnośląskiego - temat prezentacji: „ Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - prowadzenie stron internetowych i domen jednostki”,

Izabela Stobnicka - Audytor Wewnętrzny UM Kraków - temat prezentacji: „Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - informacja i komunikacja wewnętrzna w Urzędzie Miasta Krakowa”,

Joanna Czarnota – Audytor Wewnętrzny - UM Libiąż - temat prezentacji: ,,Audyt Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej".

Serdecznie dziękujemy prelegentom za podzielenie się wiedzą, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji,

Elżbieta Paliga - Koordynator koła AW JST IIA Polska,

Robert Lipka - Koordynator Śląskiego KR IIA Polska


 

Po spotkaniu otwartym Kujawsko – Pomorskiego KR IIA Polska oraz Koła AW JST IIA Polska

W dniu 11.12. br. odbyło się spotkanie otwarte Kujawsko – Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska (w organizacji) oraz Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska (Koło AW JST). pt. „Zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego” zorganizowane było przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który reprezentowali Pan Robert Gołdecki, Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, i Pana Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

W spotkaniu udział wzięli audytorzy wewnętrzni i dyrektorzy jednostek samorządowych. Otworzył je Pan Piotr Boiński, Starosta Brodnicki, i Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrzny, natomiast część szkoleniową poprowadził Pan Robert Gołdecki, Audytor Wewnętrzny. Całe przedsięwzięcie miało bardzo praktyczny aspekt, ponieważ dotyczyło spraw, którymi żyją samorządowcy. Prowadzący wyjaśniał i podawał przykłady jak prowadzić proces zarządzania ryzykiem, aby przynosił on wartość dodaną organizacji, a nie utrudniał pracy.

Link do zdjęć ze spotkania.


Spotkanie otwarte Koła AW JST IIA Polska oraz Śląskiego KR IIA Polska – 16.12.2014 r.

Dnia 16 grudnia 2014 r. (wtorek) odbędzie się całodniowe otwarte spotkanie Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska oraz Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska.

Tematem spotkania będzie: „Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej”

Agenda spotkania w załączeniu.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (sala nr 2, I piętro) w godzinach od 10 do 15.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu do 10 grudnia adres - Elżbiety Paligi, tj.: erob@poczta.fm

Serdecznie zapraszamy,

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST IIA Polska

Robert Lipka
Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska


Spotkanie otwarte Kujawsko – Pomorskiego KR IIA Polska oraz Koła AW JST IIA Polska – 11.12.2014 r.

W dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie otwarte IIA Polska - Kujawsko – Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska (w organizacji) oraz Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska (Koło AW JST).

Organizatorem spotkania z ramienia Kujawsko - Pomorskiego Koła Regionalnego jest Pan Robert Gołdecki, Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, a z ramienia Koła AW JST IIA Polska jest Pan Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Tematem spotkania będzie: „Zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego”

Prowadzący: Robert Gołdecki – Kierownik Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Audytor Wewnętrzny CGAP.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18 (pokój nr 102, I piętro).

Godzina rozpoczęcia – 10:00

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu do 8 grudnia br. do godz. 12:00 na adres: wojciech.polakieiwcz@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy,

Robert Gołdecki
Koordynator Kujawsko - Pomorskiego KR IIA Polska (w organizacji)

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST IIA Polska

Wojciech Polakiewicz
Organizator spotkania z ramienia Koła AW JST IIA Polska


Po spotkaniu Koła JST IIA Polska – 05.11.2014 r.

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska (AW JST) dziękuję: Pani Katarzynie Lenczyk - Woronieckiej i Panu Grzegorzowi Piątakowi prelegentom spotkania w Poznaniu oraz Pani Iwonie Jankowskiej – organizatorowi spotkania za duży wkład pracy związanej z przygotowaniem tak potrzebnego środowisku audytu wewnętrznego w samorządach przedsięwzięcia. W szczególności podziękowania należą się Zarządowi Związku Międzygminnego GOAP za udostępnienie sali.Zarówno dobór tematyki jak i sposób ich prezentacji sprawił, iż spotkanie wyszło naprzeciw oczekiwaniom licznego grona uczestników Koła AW JST IIA Polska.

Z wyrazami uznania,

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST IIA Polska


Po spotkaniu organizowanym wspólnie przez IIA Polska i Ministerstwo Finansów – 30.10.2014 r.

W ramach cyklicznych całodniowych spotkań Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych (Koło AW JST) IIA Polska w dniu 30 października 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się drugie z planowanych spotkań, podczas którego przedstawiciele Urzędu Miasta Kraków oraz Urzędu Miasta Poznań podzielili się doświadczeniem oraz narzędziami wypracowanymi w ramach innowacyjnego projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wspomaganie planowania, budżetowania zadaniowego, zarządzania ryzykiem, monitorowania i audytowania działalności JST przez system STRADOM - opracowany w ramach projektu MJUP.

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych JST IIA Polska wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za przybycie na całodniowe spotkanie poświęcone tematyce JST.

Dziękuję,

- Prelegentom oraz składam wyrazy uznania za przygotowanie prezentacji oraz podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą.

- Kierownictwu w Ministerstwie Finansów za poparcie inicjatywy organizowania całodniowego spotkania w MF i zrozumienie dla problemów kontroli i audytu wewnętrznego z jakimi boryka się środowisko JST.

- Pracownikom w Ministerstwie Finansów za bardzo dobrą organizację spotkania.

- Zarządowi IIA Polska i Panu Krzysztofowi Pakońskiemu – opiekunowi Koła AW JST IIA Polska za czynny udział w spotkaniu, wsparcie i pomoc w ww. inicjatywie.

Chciałam przekazać informację, iż inicjatywa całodniowych spotkań w MF poświęconych tematyce JST będzie kontynuowana tak długo, dopóki będą osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kolejne całodzienne spotkanie odbędzie się w I kwartale 2015 r.

W imieniu Koła AW JST IIA Polska - zachęcam do regularnego zaglądania na stronę MF i IIA Polska, gdzie, z odpowiednim wyprzedzeniem będą podawane informacje o kolejnych spotkaniach i tematach prelekcji.

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST IIA Polska


Spotkanie otwarte Koła AW JST IIA Polska – 05.11.2014 r.

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska, serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu 5 listopada br. (środa) godz. 10.00 w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 , sala II p., w siedzibie Związku Międzygminnego GOAP.

Temat przewodni otwartego spotkania: "Nowa perspektywa finansowa – analiza doświadczeń audytów projektów i audytorskie spojrzenie na czynniki ryzyka w nowym okresie programowania.Prelegentami spotkania będą Pan Grzegorz Piątak i Pani Katarzyna Lenczyk-Woroniecka.

Ze względów organizacyjnych, proszę o potwierdzenie obecności do dnia 1 listopada 2014r. na adres e-mail: k.lenczyk_woroniecka@gazeta.pl. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

 

AGENDA SPOTKANIA

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST


Podsumowanie warsztatów szkoleniowych

W ramach działania Koła AW JST w Starostwie Powiatowym w Będzinie zorganizowaliśmy w dniach:

13-14.09.2014r. (sobota-niedziela)

20-21.09.2014r. (sobota-niedziela)

27-28.09.2014r. (sobota-niedziela)

 warsztaty szkoleniowe nt.:

,,Praktyka przeprowadzania zadania audytowego, w tym zarządzanie ryzykiem'" - warsztaty prowadził Pan Wojciech Polakiewicz,

,,Rola audytu wewnętrznego w zakresie ładu organizacyjnego w tym:

- Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej audytu wewnętrznego,

- Kodeks Etyki,

- Atrybuty audytu wewnętrznego,

- Zarządzanie audytem wewnętrznym" - warsztaty prowadziła Pani Urszula Okoń,

,,Metody ilościowe i jakościowe wykorzystywane podczas prowadzenia zadań audytowych" - warsztaty prowadziła Pani Urszula Prus,

,,Proces certyfikacji do egzaminu CGAP" - warsztaty prowadził Pan Ryszard Juszczyk.

 

Dalsze warsztaty w zakresie tematyki CGAP będą nadal prowadzone przez Pana Ryszarda Juszczyka na kolejnych Spotkaniach Koła w ramach konsultacji i wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

Organizatorów reprezentowały i spotkanie poprowadziły: Pani Agnieszka Wołowiec - Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Będzinie oraz Koordynator Koła AW JST - Pani Elżbieta Paliga, Koordynator Koła Aw JST - Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych JST wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za przybycie i czynne uczestnictwo w ww. warsztatach.

Dziękuję:

- Panu Krzysztofowi Malczewskiemu

Staroście Będzińskiemu za możliwość zorganizowania ww. warsztatów w siedizbie Starostwa.

- Pani Agnieszce Wołowiec - za organizację ww. warsztatów,

- Prelegentom składam wyrazy uznania za przygotowanie prezentacji i doskonałe ich wygłoszenie oraz podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą.

- Zarządowi IIA Polska i Panu Krzysztofowi Pakońskiemu – opiekunowi Koła AW JST za wsparcie w ww. inicjatywie.

Zachęcam do regularnego zaglądania na stronę MF i IIA Polska, gdzie, z odpowiednim wyprzedzeniem będą podawane informacje Koła AW JST o kolejnych spotkaniach i inicjatywach Koła AW JST.

 

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST


Warsztaty szkoleniowe Koła AW JST IIA Polska

Zawód przez nas wykonywany wymaga ciągłego doskonalenia.

Ponieważ dzielenie się wiedzą oraz wymiana informacji to jeden z celów naszego Instytutu, jest mi niezmiernie miło poinformować, iż Koło AW JST organizuje, własnymi siłami, warsztaty szkoleniowe, które pomogą w przygotowaniu się do egzaminu CGAP, a także pomogą w doskonaleniu naszej pracy.

W wyniku podjętych działań przez członków Koła AW JST pragnę poinformować, iż spotkania będą odbywały się w Starostwie Powiatowym w Będzinie, w godzinach od 10.00 do godziny 14.00, w następujących terminach:

13-14.09.2014r. (sobota-niedziela)

20-21.09.2014r. (sobota-niedziela)

27-28.09.2014r. (sobota-niedziela)

Więcej informacji w załączniku.


Koło AW JST - po spotkaniu w Ministerstwie Finansów dnia 24 kwietnia 2014 r.

W ramach kontynuacji współpracy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych (DA) w Ministerstwie Finansów oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska została podjęta nowa inicjatywa zorganizowania wraz z Kołem Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych (Koło AW JST) całodniowych spotkań poświęconych tematyce dotyczącej samorządu terytorialnego.

W ramach ww. inicjatywy w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się pierwsze z planowanych spotkań, podczas którego przedstawiono następujące tematy:

,,Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych w świetle doświadczeń Urzędu Miasta Lublin”– zaprezentowany przez Panią Annę Morow – Naczelnika Wydziału Kontroli Audytu i w UM Lublin,

,,Audyt dotacji celowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych” – omówiony przez Panią Monikę Organa – Głównego Specjalistę w Wydziale Kontroli i Audytu – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

,,Formułowanie przez audytora opinii i ocen dotyczących kontroli zarządczej” - poprowadzony przez Audytorów Wewnętrznych UM Lublin – Pana Krzysztofa Żórawskiego i Panią Magdalenę Pociechę.

Organizatorów reprezentowały i spotkanie poprowadziły: Pani Monika Kos, Naczelnik Wydziału Współpracy z Krajowymi i Zagranicznymi Instytucjami w Departamencie DA oraz Koordynator Koła AW JST - Pani Elżbieta Paliga, Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych JST wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za przybycie na całodniowe spotkanie poświęcone tematyce JST.

Dziękuję;

- Prelegentom orazskładam wyrazy uznania za przygotowanie prezentacji i doskonałe ich wygłoszenie oraz podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą.

- Kierownictwu DA w Ministerstwie Finansów za poparcie inicjatywy organizowania całodniowego spotkania w MF i zrozumienie dla problemów kontroli i audytu wewnętrznego z jakimi boryka się środowisko JST.

- Pani Monice Kos – Naczelnikowi DA w MF za doskonałe prowadzenie spotkania.

- Pracownikom Departamentu Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów za bardzo dobrą organizację spotkania.

- Zarządowi IIA Polska i Panu Krzysztofowi Pakońskiemu – opiekunowi Koła AW JST za czynny udział w spotkaniu, wsparcie i pomoc w ww. inicjatywie.

Chciałam przekazać informację, iż inicjatywa całodniowych spotkań w MF poświeconych tematyce JST będzie kontynuowana tak długo, dopóki będą osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kolejne całodzienne spotkanie odbędzie się jesienią br.

W imieniu Koła AW JST - zachęcam do regularnego zaglądania na stronę MF i IIA Polska, gdzie, z odpowiednim wyprzedzeniem będą podawane informacje o kolejnych spotkaniach
i tematach prelekcji.

W załączeniu prezentacje ze spotkania. W przypadku przesłania prezentacji Pani A. Morow proszę kontaktować się na mój adres mailowy: erob@poczta.fm

 

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST


 

Po konferencji nt.: ,,Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej" w UM Dąbrowa Górnicza- Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych

W dniu 28 marca 2014 roku w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja pt.: „Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej” zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Konferencję patronatem objęło Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Portal samorządowy natomiast objął konferencję patronatem medialnym. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji publicznej m.in wykorzystania kontroli zarządczej, ocen jakości audytu wewnętrznego oraz nawiązywanie współpracy na różnych płaszczyznach przedstawicieli administracji samorządowej, rządowej oraz środowisk naukowych. Program konferencji był skierowany do kadry zarządzającej gmin i powiatów, audytorów. W konferencji uczestniczyło 140 osób z całej Polski m.in.: Sekretarze Miast, przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej.

 

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska (AW JST) dziękuję:

Panu Zbigniewowi Podraza - Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza za wsparcie i wyrażenie zgody na organizację konferencji,

Panu prof. UE dr hab. Robertowi Tomanek - Prorektorowi UE w Katowicach za udział oraz wyrażenie zgody na wspólną organizację konferencji,

Panu Krzysztofowi Pakońskiemu - członkowi Zarządu IIA Polska za wsparcie podczas przygotowywania i czynny udział w konferencji,

Pani Agnieszce Giebel - Dyrektorowi Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów za czynny udział w konferencji, zrozumienie dla problemów z jakimi boryka się środowisko audytu wewnętrznego, czego dowodem było bardzo ciekawej wystąpienie,

Pani prof. zw. dr hab. Krystynie Lisieckiej za bardzo ciekawe wystąpienie i doskonałe moderowanie I sesji,

Panu dr Tomaszowi Papajowi z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - za wspólne przygotowanie ww. konferencji.

Wszystkim Prelegentom za czynny udział, przygotowanie i wygłoszenie bardzo ciekawych prezentacji, których zarówno dobór tematyk, ,jak i sposób ich prezentacji sprawił, iż konferencja wyszła naprzeciw oczekiwaniom licznego grona uczestników.

 

Szczegóły dotyczące konferencji (zdjęcia, prezentacje) znajdują się na poniższych stronach:

http://www.dabrowa-gornicza.pl/strona-1763-skutecznie_i_efektywnie_w_administracji.html

http://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/konferencja-nt-zarzadzania-w-administracji-publicznej.html

http://www.portalsamorzadowy.pl/slaskie/komunikacja-spoleczna/w-dabrowie-dyskutowano-jak-zarzadzac-miastem,58501.html

 

Z wyrazami uznania,

 

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST


 

Po Konferencji DKR i UE – 21.03.2014 r.

Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska po spotkaniu Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na konferencji:

Co wpływa na jakość audytu wewnętrznego (wpływ ocen zewnętrznych i samooceny)?

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska (AW JST) dziękuję:

Pani Katarzynie Lenczyk - Woronieckiej - Z-cy Koordynatora Koła AW JST

oraz

Pani Renacie Pradeli - Koordynatorowi Dolnośląskiego Koła Regionalnego,

Pani Urszuli Prus - z ramienia ww. Koła

za duży wkład pracy związanej z organizacją tak potrzebnego środowisku audytu wewnętrznego przedsięwzięcia.

Zarówno dobór tematyk jak i sposób ich prezentacji sprawił, iż konferencja wyszła naprzeciw oczekiwaniom licznego grona uczestników Koła AW JST.

Z wyrazami uznania,

 

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST


Konferencja w Dąbrowie Górniczej - 28 marca 2014 r.

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Stowarzyszenie Audytorów IIA Polska – Koło AW JST IIA Polska zaprasza na konferencję:

 ,,Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej”

Konferencja odbędzie się w dniu 28.03.2014r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja kierowana jest do kadry zarządzającej gmin i powiatów, audytorów i kontrolerów. Tematem wiodącym będzie system kontroli zarządczej w administracji publicznej oraz rola audytu wewnętrznego i kontroli w efektywnym i skutecznym zarządzaniu w administracji publicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Konferencję patronatem objęło: Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się w załączniku.

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji na adres mailowy:
epaliga@dabrowa-gornicza.pl do 24.03.2014r.

Koordynatorem do spraw konferencji w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest:

Pani Elżbieta Paliga – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego – tel.: +48 (32) 295-96-67


Po spotkaniu szkoleniowym JST – 21.02.2014 r.

Dziękuję Pani Bożenie Grabowskiej i Pani Lilli Zajddel - z Urzędu Miasta w Częstochowie, Pani Monice Organa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pani Annie Morow - z Urzędu Miejskiego w Lublinie, za przygotowanie prezentacji, podzielenie się wiedzą i doświadczeniem nt.

,,Przeprowadzanie audytu i kontroli dotacji w praktyce na przykładzie Jednostek Samorządu Terytorialnego"

oraz Pani Katarzynie Lenczyk - Woronieckiej - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Agnieszce Antonowicz - z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za przygotowanie prezentacji, podzielenie się wiedzą i doświadczeniem nt.

,,Omówienie wyników oceny jakości audytu wewnętrznego pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego - część I"

z uczestnikami spotkania szkoleniowego, które odbyło się w dniu 21.02.2014, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w ramach działania Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska.

Poniżej materiały ze spotkania:

Przygotowanie i przeprowadzenie oceny zewnętrznej jakości audytu wewnętrznego w ramach przeglądu partnerskiego na przykładzie wybranych zarządów dróg wojewódzkich – Agnieszka Antonowicz

Kontrola wykorzystania dotacji „oświatowych” udzielanych przez jst. niepublicznym i publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń Urzędu Miasta Lublin – Anna Morow - osoby, które chciałyby otrzymać prezentację Pani Morow proszone są obezpośredni kontaakt z Koordynatorem Koła JST Panią Elżbietą Paligą ( epaliga@dabrowa-gornicza.pl).

Przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. – Lilla Zajdel, Bożena Grabowska

Jeśli ktoś będzie chciał otrzymać materiały ze szkolenia - proszę o kontakt na adres mailowy erob@poczta.fm

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST


 

Spotkanie szkoleniowe Koła AW JST - 21.02.2014 r.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie szkoleniowe organizowane wspólnie przez Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 lutego 2014r. (piątek) w godzinach 9-16, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 (I piętro).

Tematy spotkania:

"Przeprowadzenie audytu i kontroli dotacji w praktyce na przykładzie Jednostek Samorządu Terytorialnego"

"Omówienie wyników oceny jakości audytu wewnętrznego pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego - część I"

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Więcej informacji w załącznikach:

Zaproszenie

Agenda

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 10 lutego 2014 r. na adres: epaliga@dabrowa-gornicza.pl

Zapraszam!

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST


Po spotkaniu Koła AW JST

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych JST wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie organizacyjno - szkoleniowe nt.: „Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna oraz audyt jakości ISO 9001 w systemie kontroli zarządczej JST – różnice i podobieństwa", który odbył się w UM w Dąbrowie Górniczej dnia 29.11.2013 r. oraz tym wszystkim, którzy poparli chęć utworzenia ww. Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Poniżej przedstawiamy informację oficjalną o podjęciu uchwały w sprawie założenia koła wraz ze wszystkimi prezentacjami ze spotkania, a także programem działania koła.

Prezentacje ze spotkania

"Kontrola Wewnętrzna"

"Audyt Wewnętrzny, Kontrola Wewnętrzna, Audyt Jakości ISO na przykladzie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Dolnośląskiego"

Prosimy Państwa o przesyłanie propozycji od osób, które będą zajmowały się sprawami koła w regionie. Osoby te będą wymienione na stronie IIA Polska wraz z adresem do kontaktu.
Nowe osoby, które chciałyby się przyłączyć do koła AW JST prosimy o przesłanie takiej informacji na adres koordynatora koła. Zachęcamy do współpracy z kołami IIA w regionach.

Życzymy Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo radości i uśmiechu na każdy dzień Nowego Roku 2014

Pozdrawiamy,
Elżbieta Paliga,
Katarzyna Lenczyk - Woroniecka,
Krzysztof Pakoński

Podajemy nasze adresy kontaktowe:
Elżbieta Paliga - Koordynator Koła JST
e-mail: erob@poczta.fm
tel. 695-419-546,

Katarzyna Lenczyk - Woroniecka - Z-ca Koordynatora Koła AW JST
tel.:71 7769719

Krzysztof Pakoński - Opiekun Koła AW JST
e-mail: pakonskik@gmail.com
tel.: 12 616 1772

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie