IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Na podstawie uchwały Zarządu IIA Polska z dnia 02.10.2018 r. została zmieniona nazwa Koła AW JST IIA Polska na:

Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Koło funkcjonuje od dnia 11.12.2013 r. Tego dnia uchwałą Zarządu IIA Polska zostało powołane Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska.

Koordynatorem Koła jest Pani Elżbieta Paliga e.paliga@iia.org.pl

Elżbieta Paliga

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Koordynator Koła AW JST IIA Polska. Ponad 15 letni staż pracy w administracji rządowej i samorządowej.  Posiada m.in. certyfikaty: CICA, CRMA, Internal Quality Assessment Validator, Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001, Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Ukończyła studia podyplomowe:  Master of Public Administration, Zarządzanie w biznesie o specjalności finanse firm, Audyt i Kontrola Finansowa. Otrzymała w 2009 roku stypendium rządowe w  Indii - Noida ICISA - Center Audit , International Training - The audit of social problems . Odbyła staże zagraniczne w Brukseli, w Komisji Europejskiej - Biuro Audytu IAS, w Kopenhadze, w Międzynarodowej Szkole Letniej - Copenhagen Business School -New crisis in public management and the effect of service delivery - the impact of financial cutbacks preliminary program. Certyfikat specjalisty ds. księgowości. 

elzbieta_paliga.jpg


 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie